Select Page

Duurzaam boek in het nieuws

31/07/2012

Duurzaam Geproduceerd is hét onafhankelijk kennisplatform over duurzaamheid in de industrie. Het informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Geproduceerd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven. Het platform heeft als missie om de verduurzaming van de industrie te stimuleren door kennis en visie te delen. Tussen overheid en bedrijfsleven, tussen professionals en experts, tussen startups en multinationals. Marc Reijnders, mede verantwoordelijk voor de Energietransitie Papierketen schreef een ‘expertpost’ over Duurzaam boek, waarin hij een toekomstwens neerlegt. Zijn droom is, naar analogie van het Sustainable Living Plan van Unilever, dat zodra de uitgevers in boekenland zich gezamenlijk nog sterker bewust zijn van de impact van hun besluiten op duurzaamheid ze een ‘Sustainable Reading Plan’ zullen ondertekenen en er vervolgens klaar voor zijn om ook richting de consument initiatieven te nemen: ‘Inspiring Sustainable Reading’. Lees de expertpost van Marc Reijnders.