Select Page

Drukwerk is groen

09/10/2014

In de oktobereditie van grafisch vakblad Graficus is een uitgebreid artikel opgenomen van Papierenkarton.nl. Onderwerp: greenwashing en misleidende milieuclaims. Aanleiding voor het artikel is de kwestie Nudge die medio augustus veel media-aandacht trok. Met een advertentie in NRC Handelsblad riep Nudge de lezers van het dagblad op tot het gebruik van de bekende NEE-JA sticker die gericht is tegen ongevraagde, ongeadresseerde informatie. Als alle lezers van het NRC de sticker gebruiken, zo stelde Nudge, scheelt dat 32 kilo papier in de brievenbus. Daarmee worden volgens het initiatief ruim 21.000 bomen per jaar gered. Onzin. Krantenpapier is veelal 100% gerecycled en met een milieucertificaat kan papier zelfs een aanjager zijn van nieuw bos. Lees meer….