Select Page

Drukker voorziet bakker van stroom

03/11/2011

Drukkerijen zwaar milieubelastende bedrijven? Vroeger misschien. Inmiddels gelden vele grafische bedrijven als koplopers op het vlak van verduurzaming. Neem het Belgische bedrijf Corelio Printing, dat continu investeert in verduurzaming. Corelio Printing drukt magazines drukt voor binnen- en buitenlands opdrachtgevers. Daarnaast worden stripverhalen van Suske en Wiske gedrukt. De meest recente groene ingrepen spreken tot de verbeelding. Zo wordt de koeling van kantoren en ventilatie van productieruimten niet langer door middel van ventilatoren verricht maar via natuurlijke ventilatie. Daarnaast is een analyse gemaakt van elke fase van het productieproces.  De energiestudies die zijn uitgevoerd leiden tot een verdere reductie van het energiegebruik. De warmte die ontstaat in de koeltoren wordt gebruikt om het bedrijfspand te verwarmen. In de zomer is die warmte niet nodig en in de winter is sprake van een overschot. Dat zal nu worden gebruikt voor de verwarming van het naast Corelio gelegen bedrijf Vanelor, een industriële broodbakkerij van de groep La Lorraine. Middels een leiding wordt overtollige warmte geleverd aan de bakkerij. Het bedrijf kan op die manier per jaar 200.000 liter stookolie besparen!
Lees meer….