Select Page

Doos Bol.com wordt plastic zak

14/04/2019

Webshop bol.com gaat zijn beleid inzake consumentenverpakkingen aanpassen. De kartonnen blauw-witte dozen worden per direct vervangen door plastic zakken. Dozen worden alleen nog gebruikt als dit voor de bescherming van het artikel noodzakelijk is. De verzendzak is gemaakt van 100% gerecycled plastic. Volgens de webwinkel is dat veel duurzamer. Bol.com claimt een CO2-reductie van 90 procent per verpakking. Het gebruik van karton en opvulmaterialen wordt met het nieuwe beleid beperkt. Gevolg van de keuze voor zakken is dat er minder lucht wordt vervoerd. Bol.com zegt de ambitie te hebben om de CO2-uitstoot per pakket te reduceren tot 0 gram in 2025.

Gezien de discussie over plastic is het besluit van Bol.com op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook golfkarton is 100% recycled, maar heeft als basis een renewable: de houtvezel. Voorts slaat karton CO2 op uit diezelfde houtvezels en het materiaal is goed recyclebaar. Plastic wordt in vergelijking met karton matig ingezameld en het hergebruik is zelfs bedroevend laag (85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier). Recycling is inzameling én hergebruik. Bol.com geeft op de verzendzak tips om de zak separaat in te zamelen bij het plastic afval, waardoor recycling mogelijk is. Die mogelijkheid is aardig, maar papier en karton hebben een werkend systeem en recyclen echt: 84% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld én hergebruikt. De keuze van Bol.com lijkt voor een belangrijk deel ingegeven door kostenoverwegingen. De winkel van ons allemaal lijkt daarbij minder oog te hebben voor de toekomst van de jongere en nieuwe generaties. Verpakken op maat kan ook met karton. Worden de factoren Renew, (aantoonbare) Recycling en CO2-opslag meegewogen dan zou het duurzaamheidsoordeel zomaar heel anders kunnen uitpakken.