Select Page

Discussie JA/JA sticker in Amsterdam gaat door

07/08/2018

De gemeente Amsterdam bekijkt of zij het huis-aan-huisblad City Amsterdam kan gaan aanpakken. Het blad zou ‘gewoon’ een reclamefolder zijn. De gemeente geeft aan van vele inwoners klachten te hebben ontvangen. Het is niet helder van hoeveel inwoners die klachten afkomstig zijn.

Overigens kan de gemeente niet veel doen. De definities voor huis-aan-huis bladen stellen dat ten minste 10% van de inhoud redactioneel moet zijn. City Amsterdam voldoet daar aan. De JA|JA sticker kan de verspreiding van City niet tegengaan. Alleen de NEE|NEE sticker kan voorkomen dat huishoudens huis-aan-huis bladen aangeboden krijgen. En daarmee wordt het voor de burger erg onduidelijk. Iets wat de gemeente met haar nieuwe beleid had kunnen weten. Zij is er nota bene op gewezen bij de introductie van de nieuwe sticker: er is behoefte aan reclame, zowel bij klant als bedrijf, en al het niet in een folder mag, dan zal worden gekozen voor een ander medium.

Na de uitspraak van de Reclame Code Commissie over misleiding van de gemeente richting burger is dit het volgende hoofdstuk in de JA|JA sticker soap. De burger krijgt nu meer reclame binnen dan voorheen en daarom wil de gemeente de regels van het spel gaan aanpassen. Bijvoorbeeld door de genoemde 10%-norm voor redactie op te schroeven. De heer Van Lammeren van de Partij voor de Dieren, initiatiefnemer van de JA|JA sticker, is de drijvende kracht achter de anti-printreclame lobby. Naast raadslid werkt hij als adviseur en poogt hij klanten voor digitale marketing te laten kiezen. Lees meer in het JA|JA sticker dossier op deze website.