Select Page

Design for recycling noodzaak voor goede recycling

11/07/2018

Hoogwaardige recycling is geen gegeven, vraagt om inzet, bewustzijn en ketensamenwerking. Het begint met ‘design for recycling’ en vervolgens een hoogwaardige brongescheiden inzameling van materiaal. Ook voor papier en karton gaat dat op, ondanks de hernieuwbare bron die CO2 opslaat en zeven maal herbruikbaar is. Veel producten worden nog voorzien van extra materialen die de recycling verstoren en diverse gemeenten zetten in op nascheiding, waardoor veel waardevolle grondstoffen verloren gaan. Voor een hoogwaardige recycling is een focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit essentieel. Er valt in Nederland nog veel te verbeteren op deze punten. Lees het artikel in de Volkskrant van Niels Waarlo over dit onderwerp.