Select Page

DEADLINE 2025: ALLE VERPAKKINGEN HERBRUIKBAAR OF RECYCLEBAAR

28/11/2018

Om invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en aan de wens om binnen afzienbare tijd een circulaire economie te realiseren, zal op korte termijn ingrijpend actie moeten worden ondernomen. De papier- en kartonindustrie is er klaar voor en biedt de ketenpartners hulp met haar biobased en recyclebaar materiaal. ‘Innovatieve verpakkingen spelen een belangrijke rol in het halen van globale duurzaamheidsdoelstellingen, met een efficiënter gebruik van resources, de optimalisering van de levering en het verminderen van voedsel- en productverspilling. Maar we blijven erbij dat het altijd beter kan. We moeten daarom samenwerken met de industrie, overheden, merken, retailers, recyclers en consumenten, om zo tot steeds betere verpakkingen te komen’, zegt Miles Roberts, Group Chief Executive van DS Smith. Zijn bedrijf presenteerde de afgelopen maand het jaarlijkse DS Smith duurzaamheidsrapport vol met doelstellingen voor de komende periode. In 2025 zijn alle verpakkingen van DS Smith ‘reusable en recycleble’. Ook Smurfit Kappa publiceerde zeer ambitieuze milieudoelstellingen. Op vlak van duurzaamheid heeft Smurfit Kappa vijf prioriteiten: bossen, klimaatverandering, water, afval en mensen. De doelstellingen zijn te vinden op de website van Smurfit Kappa. Ook al ligt een belangrijke concurrent van kartonnen verpakkingen, plastic, vanwege het gebrek aan bepaalde duurzame eigenschappen onder vuur, de papier- en kartonindustrie gaat onverminderd door met de verduurzaming van product en proces. Natuurlijk circulair!