Select Page

De verborgen impact van digitale communicatie

09/08/2017

Digitale media zijn geïntegreerd in ons dagelijks leven. Niet alleen in het mediagebruik van de consument. We bestellen producten via internet, regelen de huistemperatuur op afstand en slaan foto’s op in de Cloud. Handig, snel en duurzaam. Of toch niet helemaal? Volgens L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), een Frans overheidsinstituut dat duurzaamheid en werken propageert, zeker niet. In het recent door het instituut uitgegeven rapport La Face Cachée de Numérique (het verborgen gezicht van digitaal), wordt de impact van digitale middelen fijntjes bloot gelegd. Met de sterke groei van het aantal digitale middelen neemt ook het energie- en grondstoffenverbruik, de vervuiling en e-waste toe. Het rapport is niet zozeer een aanklacht tegen het gebruik van digitale media als wel een eye opener waarin tips worden gegeven om de impact ervan te verlagen. La Face Cachée de Numériquegaat uit van circa twee biljoen smartphones, één biljoen computers, vijf tot zeven biljoen andersoortige connected devices en zo’n 45 biljoen servers, wereldwijd. De verwachting is dat er in 2017 8,4 biljoen connected devices zullen worden verkocht. Dat is 31% meer dan in 2016. In één uur tijd worden mondiaal acht tot tien miljoen e-mails verzonden (spam uitgezonderd) en vinden 180 miljoen Google zoekopdrachten plaats. De gemiddelde afstand die data afleggen bedraagt 15.000 km.

Het apparaat

Het maken van een computer vraagt om 240 kg fossiele grondstoffen, 22 kg chemicaliën, 1500 liter water en diverse minerale grondstoffen die schaars zijn dan wel schadelijk gevolgen hebben voor de omgeving. Een computer gebruikt 250 kWh/jaar, een mobiele telefoon 2 to 7 kWh/jaar. De genoemde grondstoffen raken op. Voorbeeld: koper is er over 30 jaar niet meer. Digitaal communiceren is inmiddels goed voor meer dan 10% van het mondiale energiegebruik. Het grootste deel van de benodigde elektriciteit komt uit de verbranding van kolen.  Hoe kun je de footprint van digitale middelen verminderen? La Face Cachée de Numérique geeft een aantal tips. Begin met een zorgvuldige aanschaf van middelen. Beschikt het device over functies die toch niet worden gebruikt? Is het apparaat energie-efficiënt? Heeft het bijvoorbeeld het Energy Star logo? Is het product repareerbaar zoals de Fairphone?

Afval

Elektronisch afval is de snelst groeiende component van de gemeentelijke afvalstroom. De hoeveelheid wereldwijd afgedankte elektronische producten bedraagt jaarlijks 20- 50 miljoen ton. De Europese e-waste stroom groeit ieder jaar met 3 tot 5 %, bijna drie maal sneller dan de groei van de totale afvalstroom. En dat terwijl bijna elk onderdeel van een apparaat herbruikbaar is. In een ton gebruikte mobiele telefoons zit meer goud dan in een ton gouderts. En we gooien die telefoons weg. Ze zijn dan ook zo gemaakt dat ze nauwelijks herbruikbaar of repareerbaar zijn. Je kunt jezelf de vraag stellen of het nodig is om elk jaar een nieuwe telefoon te kopen.

Gebruik

Video’s kijken is inmiddels goed voor 60% van ons internetverkeer. Downloaden van films is volgens La Face Cachée de Numérique duurzamer dan streamen. Na een half uur de krant lezen op een tablet of PC levert dit meer CO2-uitstoot op dan het lezen van een papieren krant (*). De keuze voor papier is er niet alleen één uit gewoonte en plezier maar vaak ook uit duurzaamheid.

Bij versturen van e-mails kan kritisch worden gekeken naar de (eigen) footprint. Onder veel e-mailberichten staat de boodschap please consider the environment before printing this e-mail. De intentie daarvan is goed, maar het wekt de indruk dat het verzenden van de e-mail geen milieu-impact heeft. Niets is minder waar! Denk aan het stroomverbruik voor het verzenden van e-mails. Aan iedere verzonden e-mail ‘plakken’ bovendien vele spamberichten. Deze worden vaak niet gezien, maar belasten het netwerk wel degelijk en kosten dus energie en uitstoot. Jaarlijks zijn de spam mails goed voor 17 miljoen ton CO2-emissie. Please consider the environment before sending an e-mail! Het onnodig verzenden van e-mails is net zo goed een zaak van bewustwording als het onnodig printen van informatie op papier. Zo kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of gekozen moet worden voor beantwoording van een bericht via Reply all als dat niet echt nodig is. Dat doet de footprint van een bericht namelijk fors toenemen. Denk hier bijvoorbeeld aan bij het communiceren in Whatsapp-groepjes vol digitaal gekeuvel. Bij het zenden van mails worden ook bestanden en foto’s meegestuurd. Het meezenden van  bestanden vergroot de footprint van een e-mail en/of Whatsapp bericht enorm. Stuur daarom gecomprimeerde bestanden. Als een transfer via een USB stick mogelijk is, doe dat. Elektronische communicatie biedt efficiency, maar niet noodzakelijkerwijs meer duurzaamheid. Dat geldt ook voor de Cloud. Die is niet virtueel maar bestaat uit apparaten en kabels die 24 uur per dag werkzaam zijn en energie gebruiken. Tip uit La Face Cachée de Numérique: sla zoveel mogelijk informatie op, op het eigen device.

Uit het Franse rapport komt duidelijk naar voren dat het gebruik van digitale apparaten een footprint heeft. Leren hoe deze te minimaliseren is een belangrijk onderdeel van onze digitale toekomst.

Screening environmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper, Åsa Moberg, Martin Johansson, Göran Finnveden and Alex Jonsson, 2009