Select Page

Datum invoering Ja/Ja-sticker aangepast

26/04/2017

Er zit wat beweging in het dossier JA|JA sticker. In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd door de gemeente Amsterdam, wordt de sticker niet in juni 2017 maar op een nog nader te bepalen later moment ingevoerd. De gemeente wil de regelgeving zorgvuldig invoeren, en dat vraagt extra tijd. Voor de zomer zal een nieuwe startdatum bekend worden gemaakt. Dat staat vermeld op de website van de gemeente Amsterdam.

Het uitstel van de invoering van de Ja/Ja-sticker heeft alles te maken met de civielrechtelijke bodemprocedure die MailDB en het KVGO hebben aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Hierin wordt onder meer gevraagd om de (on)- rechtmatigheid van de invoering van de Ja/Ja-sticker te toetsen. Belangrijk argument in de bodemprocedure is dat de beweringen van de gemeente Amsterdam om tot de JA|JA sticker over te gaan niet objectief te staven en feitelijk onjuist zijn.

Met de mededeling geeft de gemeente aan dat wat haar betreft sprake is van uitstel in plaats van afstel. Daarmee loopt de gemeente Amsterdam vooruit op de bovengenoemde juridische toetsing. Gevolg: verdere onzekerheid bij consument en adverteerder en dus economische schade.

Ja-Ja