Select Page

Dag van de Duurzaamheid. Natuurlijk met papier!

10/10/2017

Vandaag is het Dag van de Duurzaamheid. Daar kun je zelf mee beginnen, bijvoorbeeld door papier en karton naar de papierbak te brengen en daarmee te scheiden aan de bron. Zo is oudpapier grondstof voor nieuw papier. In Nederland wordt 86% van het op de markt gebrachte papier en karton gerecycled. Kijk voor activiteiten op deze dag op dagvandeduurzaamheid.nl.