Select Page

CPB kritisch over recycling plastic

20/09/2017

Het Nederlandse restafval bestaat voor circa 14 procent uit kunststof. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Tot 2007 werden alleen plastic uit het statiegeldsysteem en plastic uit bedrijfsafval gerecycled. Plastic verpakkingsafval uit huishoudens werd amper gescheiden ingezameld, laat staan gerecycled. Na de invoering van nieuwe inzamelsystemen en het scheiden van afval nadat het is opgehaald is, steeg de plasticrecycling sterk: van 25,2 kiloton (kton) in 2009 tot 162 kton in 2014. Al is het in vergelijking met de inzameling en recycling van papier en karton kinderspel, het is een indrukwekkende groei. Echter, er wordt ingezameld, nauwelijks gerecycled.

De manier waarop plastic wordt ingezameld heeft weinig effect op het milieu. Uit een recent rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat apart ingezameld plastic van matige kwaliteit en beperkt te gebruiken is. ‘Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld plastic afval van huishoudens verder te verhogen – bijvoorbeeld met de ‘plastic heroes’ – leiden niet automatisch tot extra milieuwinst. Meer nadruk op de kwaliteit van het plastic in plaats van de kwantiteit van het verzamelde plastic zou de milieuwinst kunnen vergroten. De overheid kan daaraan bijdragen door innovaties te stimuleren’.

Nartuurlijk gaan er dingen goed, maar de uitstoot die door het recyclen van plastic wordt verminderd is ongeveer 0,1 tot 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. Bovendien is er geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogenoemde plastic soep. Volgens het CPB is het beleid voor de recycling van plastic te sterk gericht op het vergroten van de hoeveelheid ingezameld materiaal. Veel plastic verdwijnt in de verbrandingsoven. Na het inzamelen van plastic zou volgens het CPB nog verder moeten worden gesorteerd om de kwaliteit van de gerecyclede kunststof te verhogen. Maar dat brengt hogere kosten met zich mee. De huidige lage olieprijs helpt ook niet mee. Gebruik van nieuw plastic is soms goedkoper dan hergebruikt plastic. Terwijl de olie opraakt.

Wat een verschil met papier en karton! Producenten kunnen met certificaten laten zien dat de hernieuwbare bron van hun product (hout) ook werkelijk wordt hernieuwd (het Europese bosoppervlak groeit sterk), de materialen slaan CO2 op en de recycling bedraagt 86%. 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier. Dat is recycling! Recyclebaar afval wordt omgezet in kwalitatief hoogwaardige nieuwe producten. Inzetten op Biobased Renewables en Recycling helpt een circulaire economie te realiseren. Dat begint met een keuze voor materialen die aan die eisen voldoen: papier en karton.