Select Page

Consument vindt papier en karton de groenste verpakking

04/12/2013

Om inzicht te krijgen in de kennis en houding van consumenten ten aanzien van verpakkingen en milieu heeft onderzoeksbureau GfK in opdracht van Milieu Centraal een onderzoek uitgevoerd. En de consument heeft gesproken! Hij vindt papier en karton veruit de meest milieuvriendelijke verpakking. Niet verwonderlijk nu de meeste Nederlanders (47%) aangeven aan dat een verpakking duurzaam is als hergebruik/recycling mogelijk is. Naast een duurzame, hernieuwbare grondstof (oudpapier en hout) scoren papier en karton hier hoog. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Lees meer over recycling.

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dat een verpakking als belangrijkste functie de bescherming tegen beschadiging of bederf heeft, gevolgd door informatievoorziening over het product (voedingswaarden, houdbaarheidsdatum, etc.). Op de derde plek staat het langer kunnen bewaren van een product. Maar verpakkingen helpen ook bij de imagovorming van producten. 30% van de Nederlanders geeft aan nooit bewust voor milieuvriendelijke producten te kiezen. Wordt wel bewust op het milieu gelet, dan bepaalt de verpakking bij 29% van de consumenten de keuze van het product. Papier en karton kunnen als meest milieuvriendelijk ervaren verpakking een verkoopstimulerende rol vervullen.

Milieucentraal stelt naar aanleiding van het onderzoek in een persbericht dat de consument meer wil weten over verpakkingen. Mede daarom is een meldpunt opgericht waar consumenten hun ideeën over het milieuvriendelijker maken van verpakkingen kunnen uiten. Dit meldpunt is ondergebracht bij Milieu Centraal.