Select Page

Consument verkiest drukwerk boven digitaal

09/10/2017

De meeste consumenten (72%) lezen liever gedrukte magazines, boeken en kranten, dan de digitale versies daarvan.

  • Slechts 9% van de lezers heeft een voorkeur voor e-books.
  • Meer dan de helft van de lezers (63%) geeft te kennen dat zij artikelen in een papieren krant beter begrijpt en onthoudt.
  • Gedrukte media worden ook meer vertrouwd.
  • Ruim driekwart van de respondenten vreest fake news (dat vooral online zou worden gepubliceerd).
  • Print scoort op het vlak van veiligheid (hacken) en privacy.

Een en ander komt naar voren uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Two Sides.  Meer dan 10.00 Europese consumenten zijn benaderd en ondervraagd door onderzoeksbureau Toluna. Opvallend zijn de verschiillen per land. Zo geeft 75% van de Duitse lezers aan liever een papieren krant te lezen, terwijl 42% van de Spaanse lezers een geprinte krant prefereert boven een digitale variant. Het Engesltalige onderzoek is te downloaden via de website van Two Sides.