Select Page

CO2-voetafduk in kaart

12/09/2011

Het maken van drukwerk vergt een groot aantal productiestappen. Bij iedere stap in het productieproces wordt energie gebruikt. Het is niet eenvoudig om op een juiste manier de CO2-voetafdruk (carbon footprint) – te bepalen van een eindproduct of een bedrijf. Het KVGO heeft het initiatief genomen tot de CO2-calculator. Deze tool is vanaf 1 september te gebruiken. Het KVGO vormt, samen met verschillende Europese zusterorganisaties, het consortium ClimateCalc. Dit samenwerkingsverband beheert de calculator, vult data aan, controleert de gegevens en zorgt voor (toekomstige) aanpassingen.

Maarten Reuderink van het KVGO: ‘De CO2-calculator is een rekenmethode om te bepalen hoeveel CO2-uitstoot op jaarbasis vrijkomt bij een drukkerij of binderij. Het resultaat is vervolgens om te rekenen naar ‘uitstoot per producteenheid’.

De CO2-calculator betreft een uitgebreide rekenmodule. Diverse parameters moeten worden ingevuld, variërend van energieverbruik en gebruikte inkten tot bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van medewerkers. Het gebruik van de CO2-calculator kost weliswaar tijd, maar het resultaat mag er zijn en is belangwekkend. Met de objectieve rekenmethode zet het KVGO een stevige en controleerbare stap vooruit richting een verdere verduurzaming van de bedrijfstak.’
Kijk hier voor de calculator.