Select Page

CO2-opname bos daalt. Nieuw productiebos is nodig

03/10/2013

Het Europese bos gaat met pensioen. De bomen nemen door hun ouderdom steeds minder CO2 op. Een onderzoeksteam van Wageningen UR zag aan een drietal verschijnselen dat de opnamecapaciteit voor CO2 in de bossen van 29 Europese landen sterk is afgenomen. De bomen worden minder snel dik, bosgebieden krijgen een andere bestemming en ook worden de bossen meer geteisterd door branden, stormen en plagen. Bomen groeien in de eerste jaren van hun bestaan het hardst en nemen dan meer CO2 op. En dat terwijl de CO2-uitsoot, mede door digitalisering van informatie, steeds verder toeneemt. De veroudering van het Europese bos vraagt niet alleen om een reductie van de CO2-uitstoot,  er is simpelwegmeer bos nodig. Meer vraag naar en gebruik van houtproducten (zoals papier) zorgen voor nieuwe, noodzakelijke productiebossen. Lees het artikel op Duurzaamgeproduceerd.nl