Select Page

Circular Economy Lab in teken papier en karton

21/01/2014

Op dinsdag 28 januari 2014 organiseert het Utrecht Sustainability Institute het derde Circular Economy Lab. Thema: Recycling van Papier en Karton. Het in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat voor 82% uit oudpapier. 84% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt Daarmee zijn papier en karton koplopers op het gebied van recycling. Hoe kan de papier- en kartonindustrie samen met ketenpartners volgende stappen zetten in het sluiten van de kringloop van papier en karton? Die vraag staat centraal tijdens dit Circular Economy Lab.

Tijdens het lab wordt in kaart gebracht wat er in de afgelopen vijf jaren is bereikt is en voor welke duurzaamheidsuitdagingen de papier- en kartonsector staat.  Kom naar de bijeenkomst en neem deel aan de discussie. Het Kenniscentrum Papier en Karton en Papier Recycling Nederland zijn betrokken bij de bijeenkomst. De ontvangst is vanaf 19.30 en het programma start om 20.00. De avond wordt om 22.00 afgesloten met een netwerkborrel. Meer informatie en het programma. Deelname is gratis, aanmelden kan hier.