Select Page

Circulaire economie vraagt om anders denken, innovatie en lef

05/07/2018

De circulaire economie moet in 2050 een feit zijn. Dat dwingt bedrijven om ambitieuze duurzaamheidsplannen te ontwikkelen. Zij nemen hun verpakkingsportfolio onder de loep. Het sluiten van ketens vraagt om nogal wat! Anders denken, innovatie en lef zijn nodig. Net als keuzes maken op het gebied van materiaal. Voor karton bijvoorbeeld, als alternatief voor plastic.

In Europa zou volgens Eurostat jaarlijks 71 procent van de op de markt gebrachte plastic verpakkingen worden ingezameld. Hiervan wordt slechts 43 procent gerecycled. Bij papier en karton is het verschil tussen het inzamel- en recyclingpercentage beduidend lager. 87% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled. Papier dat toch in het milieu terecht is biologisch afbreekbaar. Ideaal dus als verpakkingsoplossing. Maar realisme is gevraagd: plastic en papier beschikken over verschillende technische eigenschappen. Al het plastic vervangen door papier kan niet. Daarnaast is er op het vlak van papieren verpakkingen ook nog het nodige te verbeteren. Dat zegt  Jurgita Girzadiene, Sustainability manager bij Smurfit Kappa. Lees het interview met haar op Duurzaambedrijfsleven.nl.