Select Page

Circulaire economie gebrek aan inzicht en ambitie

15/07/2016

Nederland is een laag gelegen land, kwetsbaar voor overstromingen. Bijna 60 procent van het land kan onder water komen te staan bij een dijkdoorbraak. Met het klimaat verandert ook de waterproblematiek. Met de nieuwe Waterwet wordt 26 miljard euro geinvesteerd om ons land veilig en droog  te houden tot 2050. De oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt. En dat is hard nodig om ons nageslacht niet met nog veel meer kosten op te zadelen. Lees het artikel van Papierenkarton.nl op kennisplatform Duurzaamgeproduceerd.nl.