Select Page

Brochure Mythen en Feiten ziet het licht

31/03/2014

Papier en karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout).  Zij worden op een duurzame wijze geproduceerd en recyclebaar zijn. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. Oudpapier is voedsel voor nieuw papier. Papier en karton onderscheiden zich daarmee van vele andere materialen. Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en karton. Papier zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het milieu. De brochure Mythen en Feiten wil een aantal feiten vertellen om vooroordelen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen recycling, bos en hout. De uitgave is gemaakt door Papierenkarton.nl. Mythen en Feiten is onderdeel van de campagne Natuurlijk Papier en Karton. De campagne bestaat uit advertenties, een animatiefilm en nu dus ook een boekwerkje.

De brochure is op te vragen bij Papierenkarton.nl via: info@papierenkarton.nl. Grafische bedrijven kunnen bij Papierenkarton.nl (ook) een drukklaar pdf-bestand opvragen om de brochure zelf te drukken en verspreiden.