Select Page

Bewuste consument koopt vaker circulaire producten

11/01/2018

Nederlandse consumenten kopen bewuster en kiezen niet langer vanzelfsprekend voor nieuwe producten. Dat is te lezen in een artikel van duurzaamnieuws.nl. 54 procent van de consumenten staat ervoor open duurzame producten te kopen. 74 procent van hen geeft aan het koopgedrag deels of volledig te willen aanpassen. Voor gerecyclede producten (82 procent) geldt dat deze worden aangeschaft vanuit milieuoverwegingen. Papier en karton gooien hierbij hoge ogen!

  • Bos = CO2-reductie. Papier is CO2-opslag. Lees meer…
  • Hout = een hernieuwbare grondstof.  Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid en alle door Nederlandse papierfabrieken gebruikte verse houtvezels komen uit duurzaam beheerd bos.
  • Papierproductie = energiereductie + bio-energie. De papierindustrie is koploper in de biobased economy. Geen industrie zet zo zwaar in op energie- en waterreductie als de papierindustrie. Meer dan de helft van de bij de productie gebruikte energie is bio-energie.
  • Papier en karton = 86% recyclingLees meer…
  • Oud papier = belangrijkste grondstof nieuw papier. 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Lees meer…