Select Page

Belangrijke informatie altijd via de post

19/04/2018

Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. De stichting was deze week uitgebreid in het nieuws. Nibud is van mening dat bedrijven en organisaties belangrijke informatie altijd zonder extra kosten per post moeten opsturen. En dat moet ook eenvoudig te regelen zijn voor burgers en bedrijven.

Zeker veertig procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld per post en per e-mail. Deze groep heeft ook vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. De bevindingen passen bij eerdere kritische noten over doorgeslagen digitalisering. De ombudsman waarschuwde vorig jaar al voor het gebrek aan digitale vaardigheden van met name ouderen die daardoor in de knoei kunnen komen met hun administratie en wat al niet meer. De Consumentenbond verzette zich tegen de uitfasering van de blauwe enveloppe van de Belastingdienst en ‘digidwang’ in brede zin. En de perikelen met datagebruik door Facebook doen het vertrouwen van de burger in puur digitaal communiceren slinken.

Volgens het Nibud raken mensen het overzicht kwijt omdat ze steeds meer abonnementen hebben, zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud tegen de NOS. Volgens het Nibud wordt er tegenwoordig veel meer verwacht van de consument of burger. ‘Vroeger vielen alle rekeningen, oproepen enzovoort op de mat’, zegt Bettonville. ‘Nu moet je voor belangrijke informatie bijvoorbeeld zelf inloggen op mijnoverheid.nl of op websites van bedrijven. Dat vergeten mensen’. Om mensen te helpen hun administratie te ordenen, biedt het Nibud gratis e-mailcoaching aan.

In diverse Europese landen zijn campagnes gestart om het recht van de burger te erkennen op een vrije keuze voor het medium waarop zij informatie wensen te ontvangen. De campagne heeft de naam Keep me Posted. Papierenkarton.nl praat samen met het KVGO met diverse belangenorganisaties om gezamenlijk op te trekken tegen de digidwang van overheden en bedrijven.

 

Bron: NOS en Print Pakt!