Select Page

Baarn tegen ongewenst drukwerk

17/10/2012

In de gemeente Baarn blijken huishoudens elke week gemiddeld 36 folders te ontvangen in de brievenbus. Dat betekent 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. Volgens de gemeente verdwijnen veel folders vaak ongelezen bij het afval. De gemeente roept op om iets te doen tegen de, zoals zij dat noemt, ongewenste reclame. Een nee/ja- of nee/nee-sticker kan gratis worden aangevraagd bij de gemeente en zorgt aantoonbaar voor minder reclamemateriaal. Daarbij doet de gemeente een niet onderbouwde milieuclaim. Drukwerk wordt gemaakt van papier. De productie van papier, en ook het drukken en vervoeren van folders, belasten het milieu. Wanneer de folders niet worden gelezen is dat een onnodige belasting van het milieu. Dat kan kloppen. Iets wat niet wordt gelezen terwijl het daarvoor wel is gedrukt, schiet zijn doel voorbij, maar het zou goed zijn als de gemeente de zaken in een wat breder perspectief zou bekijken en feiten gebruikt voordat claims als deze worden gepubliceerd.

De folders worden namelijk wel degelijk gelezen en goed ook. Zo is de Nederlandse retail in omzet voor bijna 30% afhankelijk van de folders die worden verspreid. Daar valt de Baarnse middenstand net zo goed onder. Dit is niet alleen in tijden van crisis (ook voor de gemeenteinkomsten) een belangrijk gegeven. Daarnaast is oudpapier geen afval, maar grondstof. De houtvezel waarvan papier wordt gemaakt kan zeven maal worden hergebruikt. 86% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 80% van het papier en karton dat in Nederland wordt gemaakt bestaat uit oudpapier. Dat geldt tevens voor heel veel folders. En, ook Baarn helpt mee aan deze prachtige cijfers, verdient zelfs aan de inzameling. Oudpapier is een waardevolle grondstof die geld oplevert, waarvan vele scholen en verenigingen de vruchten plukken.

Het is goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt op milieugebied. Maar zij snijdt op deze wijze in de eigen vingers. Bewustwording is niet de uitsluiting van een enkel product, maar het stimuleren van een bewuste omgang met producten in het algemeen. Wijs de burger op het belang van een zorgvuldige inzameling en laat hem zien dat hij bewust kan meewerken aan een succesvol recyclingproces. Verwijzing op milieugronden naar digitale middelen komt zonder enige onderbouwing wat ongelukkig over. Het zoeken en bekijken van een digitale folder levert een vergelijkbare CO2-uitstoot op als de folder. Alleen is electriciteit (voornamelijk kolen en olie) in tegenstelling tot papier geen hernieuwbare bron.  Lees meer op de website van de gemeente Baarn.