Select Page

Artikel Papiervezelconvenant in nieuwsbrief Kartoflex

24/06/2015

Kartoflex is de werkgeversvereniging van Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. Voor de nieuwsbrief van Kartoflex schreef Papierenkarton.nl een artikel over het nieuwe Papiervezelconvenant van stichting PRN en de Nederlandse gemeenten. Ook voor de leden van Kartoflex is het Papiervezelconvenat een belangrijke overeenkomst. Lees het artikel.