Select Page

Artikel Ed Boogaard over Arie Houweling

18/01/2016

Oud-Papierenkartondirecteur Arie M. Houweling is overleden bij een aanslag in Burkina Faso. Met ongeloof en verslagenheid is gerageerd. Bedrijven, organisaties en personen die op de hoogte willen worden gehouden van het verdere verloop van het afscheid van Arie kunnen een e-mail sturen aan: info@kvgo.nl. Het KVGO is het aanspreek- en coördinatiepunt voor de grafische branche. Bij de woonplaats van Arie en vrijwilligersorganisatie PUM zijn condoleanceregisters geopend. Journalist Ed Boogaard schreef een mooi artikel over Arie Houweling. Papierenkarton.nl neemt dit (met toestemming van Ed Boogaard – edboogaard.nl) integraal over:

Arie Houweling (67) is op 15 januari slachtoffer geworden van een gewelddadige aanslag in Ouagadougou, Burkina Faso, waarna hij is overleden.

Arie Houweling begint zijn grafische loopbaan als proefdrukker/kopiist op een proefpers. Offset is dan net in opkomst en hij mag vanwege zijn ervaring langs vele drukkers om hen te helpen met dit drukprocedé. In 1978 begint hij, met zijn broer Koos, het prepressbedrijf Gebroeders Houweling Repro Studio. Bij het 20-jarig bestaan in 1998 is het bedrijf uitgegroeid tot ‘een technisch georiënteerde onderneming waar het grafische vak slechts een van de onderdelen is’, legt Arie Houweling bij die gelegenheid uit in vakblad Graficus: “Een ingenieur heeft apparatuur en software geïnventariseerd en wat wij daarmee in de informatietechnologie kunnen. Dit vormde de basis voor onze plannen in de communicatie-industrie.’ HEB Grafische/Multimedia Diensten, zoals het bedrijf dan inmiddels heet, is een specialist in databeheer.

Houweling, tot 2010 onder andere ook directeur van Papierenkarton.nl, gaat in 2004 als vrijwilliger aan de slag bij PUM, een organisatie die Nederlandse professionals (‘senior experts’) hun kennis laat delen met ondernemers in ontwikkelingslanden. Op 4 januari – een dag na zijn 67-ste verjaardag – laat hij op zijn Facebook-pagina weten:

               ‘Vanaf woensdag tot eind van de maand in Niger en Burkina Faso. Vanaf nu ook verantwoordelijk voor RDCongo. Ik schuif langzaam richting Ethiopië.’

PUM maakte het overlijden van Houweling bekend op haar website:

‘Eerst was hij actief als senior expert, daarna als sectorcoördinator Printing, Publishing & Cross Media en sinds begin 2015 als landencoördinator voor Burkina Faso en Niger. Als senior expert is hij 16 keer op reis geweest om ondernemers te adviseren in o.a. Ethiopië, Ghana, Benin, Mali, DR Congo, Marokko, Oeganda en de Filipijnen. Als sectorcoördinator selecteerde hij senior expert die hij koppelde aan ondernemers. Ook hield hij zich bezig met de werving van nieuwe experts. Als landencoördinator was hij verantwoordelijk voor nieuwe klanten en partners. In die functie reisde hij al eerder af naar Burkina Faso en Niger.” “Na een onrustige periode (in september werd een mislukte coup gepleegd en in oktober volgden er verkiezingen) waarin PUM de activiteiten had stilgelegd, leek het in het grootste deel van Burkina Faso weer rustig te zijn. Op basis van het advies van lokale vertegenwoordigers, lokale  autoriteiten, collega organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken, vond PUM het eind vorig jaar verantwoord om de activiteiten te hervatten. De aanslag van afgelopen vrijdagnacht kwam zeer onverwacht.’

In 2011 krijgt Houweling een lintje: hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ik interviewde Arie Houweling eind 2003 toen hij, na een turbulente periode bij het KVGO, tegen de verwachting in geen voorzitter van het KVGO werd en hij vraagtekens zette bij de gekozen koers. Hieronder een verkorte versie van het artikel dat op 6 november 2003 in Graficus verscheen:

‘Een federatie voor de communicatie-industrie, met het KVGO als onderdeel van die keten.’

In december [2003] gaat het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen in een nieuwe vorm een nieuw tijdperk in. Arie Houweling (‘Ik was geen vice-voorzitter, ik was een duo-voorzitter’) kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste anderhalf jaar: “Het heeft altijd in de lijn der verwachting gelegen dat ik voorzitter zou worden. Ad Molier en ik hebben de afgelopen jaren als duo daaraan gewerkt en ik heb ook binnen mijn bedrijf daar mijn plan op getrokken door mij geleidelijk uit het management terug te trekken. Maar ik heb vastgesteld dat het voor mij in de ontstane sfeer onmogelijk is de functie van voorzitter te gaan vervullen. Er blijken helaas partijen te zijn die iemand met een tienjarig voorzitterschap van de vkgo en drie jaar duo-voorzitterschap van het KVGO toch liever geen voorzitter zien worden.”

Houweling maakt zijn tijd als Bestuurslid tot begin december gewoon vol: ‘En ik blijf ook na december actief in de branche, onder andere via VNO-NCW, ROGB en PRN.’

Houweling heeft zo zijn twijfels over een aantal aspecten van de gekozen koers van het KVGO: “Er treedt een enorme verzakelijking op. Het belang van de regio’s voor de ontwikkelingen in het land is nooit volledig erkend en nu gaan die contacten misschien nog verder verloren. In deze structuur dreigen we, als we niet oppassen, het gevoel met wat er leeft in het land kwijt te raken. En we hebben in de politiek allemaal kunnen zien wat daar het gevolg van is.”

Volgens Houweling is de ingezette wijziging van de structuur een goede en noodzakelijke stap: “Terugkijkend op de ontstaansgeschiedenis van het KVGO is het historisch scheef gegroeid door iedereen maar aan een ‘drukkersclub’ toe te voegen, zonder ooit de structuur te veranderen. Maar ondanks de definitieve keuze voor het integratiemodel, zoals dat door Rijnconsult werd voorgesteld, zie ik dat zich nu toch een basis voor een federatie ontwikkelt. Allerlei gelieerde verenigingen gaan zich zelfstandig ontwikkelen en zij gaan allerlei taken, die veel dichter bij de leden staan, van het KVGO overnemen. We hebben nog steeds heel veel leden die het KVGO-lidmaatschap als een soort basisverzekering zien. Voor de grote bedrijven gaat dat niet op, die zijn uiteindelijk toch vooral lid vanwege de cao. En Pemba, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Zij vinden het profijtbeginsel prima, want alles graag tegen een zo laag mogelijke contributie. Maar andere leden gaan zich straks misschien niet meer in het KVGO herkennen en daar helpt een lagere contributie dan echt niet tegen.”

Arie Houweling wordt geen voorzitter: “Ik heb me altijd voorgenomen geen Eelco Brinkman te worden, voor mij geen kroonprinsdrama. Ik hou de eer aan mijzelf.” Voor het geval er tóch vanuit ‘het land’ een klemmend beroep wordt gedaan op Houweling om alsnog voorzitter te worden, dan heeft hij wel een aantal plannen: “Ik zou de cao liever als kerntaak nummer zes of zeven willen aanduiden. Die cao op nummer één zetten is niet juist. Dat is een wassen neus, want de algemeen bindend verklaring gaat wellicht verdwijnen en dus moet de aandacht van de vereniging daaraan straks ondergeschikt zijn aan belangrijker taken. Zoals: een zware lobbyfunctie. En de rol voor platforms. En de technologievoorlichting moet terug!”

“En tenslotte ben ik overtuigd van de mogelijkheden van een federatie voor de communicatie-industrie, met het KVGO als onderdeel van die keten. Kijk naar wat er gebeurt en je ziet die federatie eigenlijk al ontstaan. We moeten oppassen dat we geen stap terug in de tijd maken, in plaats van een sprong voorwaarts.”