Select Page

Artikel Duurzaam geproduceerd inzameling drankenkartons

25/03/2015

Duurzaam Geproduceerd is een onafhankelijk kennisplatform over duurzaamheid in de industrie. Het initiatief wil de verduurzaming van de industrie stimuleren door kennis en visie te delen. Op Duurzaamgeproduceerd.nl verschijnen diverse artikelen over papier en karton (onder meer geschreven door Papierenkarton.nl). Net gepubliceerd: een artikel van Harmen Weijer over de noodzaak tot gescheiden inzameling van drankenkartons.  Met een interview met Erik Timmermans van Papierenkarton.nl. Lees het artikel.