Select Page

Amsterdammers scheiden afval matig

12/12/2018

In 2020 moet landelijk 65 procent van het huishoudelijke afval gescheiden zijn. Die norm is door gemeenten afgesproken. Niet alle gemeenten halen dat of liggen daarvoor op koers. Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Het lukt de gemeente blijkbaar niet om de inwoners van de hoofdstad zo ver te krijgen dat zij hun huishoudelijk afval scheiden. Uit het jaarboek ‘Amsterdam in cijfers’ van het  gemeentelijke onderzoeksbureau OIS bleek al dat de gescheiden afvalinzameling in de hoofdstad voor verbetering vatbaar is. 92 procent van het plastic en 79 procent van het gebruikte textiel komt terecht bij het restafval. Van het glas komt ongeveer de helft (52 procent) in de glascontainer terecht terwijl landelijk circa 90% van het glas separaat wordt ingezameld. Voor papier mag de gemeente ook wat beter haar best doen. Terwijl landelijk 84% van het papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt behaalt Amsterdam nog geen 40% recycling. Wethouder Van Doorninck komt met een nieuw beleidsplan voor 2020-2025. De wethouder wil inzetten op een afvalbeleid met focus op het voorkomen van afval en het hoogwaardig verwerken van afval. Die focus is goed. Op dit moment kiest Amsterdam de aanval tegen reclamefolders omdat deze zouden leiden tot verspilling. Het is duidelijk dat zij vooral zelf heel veel huiswerk heeft te doen.