Select Page

Amsterdam weigert medewerking aan huis-aan-huisblad City

22/10/2018

De gemeente Amsterdam wil geen medewerking verlenen aan journalisten van het huis-aan-huisblad City. Het gaat dan met name om interviews en columns van en met stadsdeelbestuurders. Het besluit heeft van doen met een handhavingsprocedure tegen het blad. De gemeente is van mening dat er te veel reclame in staat.

City eist opheldering van het gemeentebestuur. ‘Met dergelijke verboden overschrijdt de gemeente Amsterdam grenzen van principes van openbaarheid en bestuur en vrije nieuwsgaring. City is gewoon een krant die wekelijks verschijnt in Amsterdam en zich aan de regels houdt’, stelt het blad in een persbericht. Onderzoek toont aan dat in andere huis-aan-huisbladen minstens zoveel advertenties staan. Daarbij voldoet City aan de normen die gelden voor de verhouding redactie-advertentie in huis-aan-huis bladen. De vraag kan worden gesteld of de gemeente, in casu de wethouder, niet te ver gaat met haar besluit en zij de werking van journalistiek niet onnodig frustreert en daarmee democratische waarden tegenwerkt. Het besluit van de gemeente lijkt de volgende flater in haar kruistocht tegen reclame-uitingen, terwijl ondernemend Amsterdam deze nodig heeft. Lees meer in het dossier Ja-sticker op deze website.