Select Page

Amsterdam aansprakelijk voor schade JA/JA-sticker

22/06/2016

MailDB (de vereniging van verspreiders ongeadresseerd reclamedrukwerk) en het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische ondernemingen) sommeren de gemeente Amsterdam tot het terugdraaien van het besluit tot invoering van de JA/JA-sticker en stellen de gemeente aansprakelijk voor alle schade die uit dat besluit voortvloeit.

Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten om het huidige opt-outsysteem (de NEE/NEE- en de NEE/JA-stickers) voor ongeadresseerd reclamedrukwerk te wijzigen in een opt-insysteem (de JA/JA-sticker). In 2017 mogen in Amsterdam alleen ongeadresseerde reclamefolders worden bezorgd in brievenbussen waarop een JA/JA-sticker is geplakt. Lees meer over dit onderwerp op deze website.

De gemeente heeft op dinsdag 21 juni 2016 een brief ontvangen waarin de branches de gemeente Amsterdam sommeren om uiterlijk in de raadsvergadering van 14 september 2016 te besluiten het opt-insysteem niet door te zetten en dit middels een persbericht kenbaar te maken. Als de gemeente hier geen gehoor aan geeft, treffen de branchepartijen rechtsmaatregelen. In hun ogen is sprake van onrechtmatig handelen door de gemeente en is het voorstel strijdig met diverse beginselen van behoorlijk bestuur.