Select Page

Allesduurzaam.nl biedt onjuiste info

18/06/2012

Op de website www.allesduurzaam.nl/ vinden bewuste consumenten en duurzame bedrijven elkaar. Bewust consumptiegedrag staat centraal en de organisatie achter de website maakt Duurzame Bedrijvengidsen voor gemeenten. Mooie doelstellingen. Echter, bij bewustzijn hoort kennis die tot een werkelijke reflectie en vervolgens duurzaam handelen kan leiden. Met onjuiste informatie worden lezers juist misleid, kan zelfs het tegendeel worden bewerkstelligd. Dat gebeurt op allesduurzaam.nl. Op de site wordt gesteld dat er jaarlijks zo’n 235 miljoen kilo aan huis-aan-huis-reclamefolders wordt verspreid. Gevolg: grootschalige ontbossing (papier), gifproductie (inkt) en luchtvervuiling (distributie). Voor reclamefolders is volgens allesduurzaam.nl een groot aantal digitale alternatieven ontwikkeld. En nu komt het; deze alternatieven belasten het milieu niet. De site vraagt zich af of ongevraagd reclamedrukwerk nog wel van deze tijd is. Daarom is het ‘helemaal niet erg’ om verspreiding hiervan een beetje te bemoeilijken. Met een heuse petitie (Jaja2013) wil allesduurzaam.nl mensen voortaan actief laten vragen om reclame in plaats van te moeten protesteren tegen ongevraagd reclamedrukwerk.

Het verhaal van allesduurzaam.nl klopt niet. De CO2-uitstoot van het papier dat jaarlijks via de brievenbus bij een huishouden terecht komt, is vergelijkbaar met die van negen liter melk. Of met die van circa zes minuten vliegen (gemeten per stoel in een vliegtuig). Dat komt overeen met 0,1% van de totale CO2-uitstoot die door Europese huishoudens wordt veroorzaakt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de CO2-reductie die wordt gerealiseerd door de grondstof van papier: bos. En dat is ook nog eens een hernieuwbare grondstof. Mede door de papierindustrie is het Europese bosoppervlak in de afgelopen 50 jaar met 30% gegroeid. Een papieren mailing stoot indirect 9 tot 14 gram CO2 uit. De digitale 6 gram. Dat lijkt lager, maar als de moeite wordt genomen om wat verder te kijken, blijkt dat het wat anders ligt.

Allereerst de grondstof. Voor het verzenden van mail is elektriciteit nodig. De Nederlandse elektriciteit wordt grotendeels verkregen door het opstoken van niet hernieuwbare bronnen als steenkool en aardolie. Die raken op. Ook de dragers, zoals een iPad, worden grotendeels geproduceerd van olie (plastic) en andere bronnen die steeds schaarser worden. Dan het doel van het verzenden van informatie. Studies tonen aan dat zeven e-mails moeten worden verstuurd om hetzelfde resultaat te behalen als dat van een geadresseerde papieren DM-actie. Wordt de uitstoot bekeken op grond van effectiviteit, dan vertegenwoordigt een e-mailing een CO2-uitstoot die drie tot vier keer hoger ligt dan die van een papieren DM. Tel daar bij op dat aan iedere verzonden e-mail 95 spamberichten ‘plakken’. Deze worden vaak niet gezien, maar belasten het netwerk wel en  kosten extra energie. Jaarlijks zijn de spam mails goed voor 17 miljoen ton CO2-emissie. Wellicht aardig om te realiseren: dit jaar haalt de ICT-sector wereldwijd de luchtvaart in op het vlak van CO2-uitstoot. De door allesduurzaam.nl genoemde duurzaamheidclaim is daarom dubieus. Huis-aan-huis folders worden niet zomaar verzonden. Tegen een lage investering staat dat 17% van de ontvangers na het lezen van de folder overgaat tot de aanschaf van aangeboden producten. Winkeliers kunnen niet zonder folders om klanten naar de winkel te krijgen, zijn voor circa 30% van de omzet afhankelijk van folders. Duurzaamheid is het maken van bewuste, efficiënte keuzes. Om de 235 miljoen kilo aan huis-aan-huis-reclamefolders af te doen als afval is de volgende fout. De folders zijn vaak gemaakt van gerecycled papier dat voedsel is voor nieuw papier en karton. Waar de vermeende digitale alternatieven slecht worden gerecycled wordt 90% van het in Nederland gebruikte papier ingezameld en hergebruikt. 

Consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het aanvragen van een ja-nee-sticker of een nee-nee-sticker vormt voor heel veel mensen geen drempel. Het is een goed werkende vorm van zelfregulering. Duurzaamheid is bewustzijn en aandacht, betekent zaken, zoals informatie, beoordelen in een breder perspectief. Met de onjuiste informatie op www.allesduurzaam.nl krijgen consumenten een zeer eenzijdig, nauwelijks onderbouwd beeld van duurzaamheid en zijn zij daardoor minder goed in staat bewust en verantwoordelijk te handelen. Allesduurzaam.nl kan lezers beter oproepen om bewust met de folders om te gaan: folie verwijderen en het papier naar de papierbak brengen.