Select Page

Algemeen Verbindend Verklaring PRN

26/09/2011

De overeenkomst op basis waarvan afvalbeheersbijdragen kunnen worden geheven door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), is algemeen verbindend verklaard tot en met 2015. Daarmee is daadwerkelijke uitkering uit het fonds gegarandeerd. Het systeem van PRN is al jaren een belangrijke succesfactor voor het hoge inzamel- en recycleringresultaat van oudpapier en -karton in Nederland. Het systeem biedt gemeenten financiële rugdekking en afnamegarantie als de markt daartoe aanleiding geeft. Dat wil zeggen dat gemeenten een vergoeding krijgen als de opbrengst van het oudpapier op een laag niveau ligt. Zo worden gemeenten financieel gesteund bij de inzameling van oudpapier (kranten, tijdschriften, folders etc.) om de papierketen gesloten te houden. De financiële rugdekking wordt gerealiseerd uit het zogenoemde verwijderingsfonds. Dit fonds wordt door middel van een afvalbeheersbijdrage bijeengebracht door uitgevers, drukkers en producenten van tissuepapier.
De wettelijke recyclingdoelstellingen voor papier en karton zijn mede dankzij het PRN-syteem ruimschoots gehaald. Lees meer…..