Select Page

Al 12.000 stemmen tegen JA|JA sticker

15/04/2016

Het plan van de Partij voor de Dieren (PvdD) om het verspreiden van reclamefolders te dwarsbomen kan op weerstand rekenen. De retail, bezorgers en grafische industrie overwegen juridische stappen en ook de burger spreekt zich uit. In enkele dagen tijd zijn al 12.000 proteststemmen ontvangen van bezorgde burgers. Het gaat dan ook ergens over. Minder vermogende burgers uit de hoofdstad kunnen rondkomen door de aanbiedingen uit de folders en duizenden Amsterdammers danken hun baan aan de aan de folder verbonden inkomsten van bedrijven. Deze banen staan op de tocht. Protest kan worden aangetekend via: www.zegneetegenjaja.nl.

Gebrek aan kennis en juiste data

De PvdD wil met haar voorstel verspilling tegen gaan. Het voorstel is vaag. Nergens wordt bepaald hoeveel en wanneer moet worden bespaard. En belangrijker: het is gebaseerd op onjuiste, niet onderbouwde data. Het voorstel doet een beroep op niet bestaande cijfers van Milieucentraal. Zo zou het voorstel een besparing van 10.000 bomen per jaar moeten opleveren. Milieucentraal kent deze cijfers niet en er worden geen bomen geoogst voor het gros van de folders. Die bestaan uit 100% gerecycled papier. 45% van de Amsterdammers heeft een NEE|NEE dan wel NEE|JA sticker op de bus en voorkomt daarmee versplling. Daarnaast kan papier prima worden gerecycled en heeft het een hernieuwbare bron.

Amsterdam is grote verspiller

Probleem is dat Amsterdam zijn circulaire zaken niet op orde heeft. Waar het gemiddelde recyclingpercentage in Nederland ligt op 85% komt de hoofdstad niet verder dan 38%. 62% van het gebruikte papier gaat de verbrandingsoven in, terwijl het prima herbruikbaar is. Wie verspilt er nu werkelijk? Het voorstel van de PvdD lijkt meer een uiting van ergernis over folders van een groep inwoners van de stad dan dat er werkelijk een verduurzaming mee wordt beoogd. Het draait om de hete brij heen: Amsterdam circulair maken. Beter lijkt de promotie van het bestaande systeem in combinatie met samenwerking met bedrijfsleven en burger om de recycling te verbeteren. Op 20 april 2016 besluit de gemeenteraad van Amsterdam. Vandaag besteedt de Telegraaf aandacht aan de kwestie.

Politieke informatie is geen verspilling

Interessant is dat de folders van politieke partijen wel mogen worden verspreid, ook als er geen JA|JA sticker op de bus zit. De kracht van het papieren medium wordt erkend maar blijkbaar geldt het argument van verspilling niet voor politieke informatie.