Select Page

‘Afvalpreventie’ boven werkgelegenheid

20/04/2016

Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor de Ja-Ja sticker. Inwoners krijgen daardoor alleen nog folders in de bus als ze hier expliciet om vragen. Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) kon gisteren rekenen op de steun van alle Amsterdamse gemeenteraadsfracties, behalve van de VVD, het CDA en de Partij van de Ouderen.

Het voorstel wil een einde maken aan de vermeende verspilling van papier. Gemiddeld krijgen Amsterdammers volgens de PvdD ongevraagd 34 kilo papier per jaar in de bus gegooid. De PvdD claimt dat haar voorstel 33.000 dode bomen per jaar zal sparen. Daarnaast scheelt de Ja-Ja sticker inkt, brandstof en plastic. Cijfers over de verspilling zijn er echter niet. Net als dat er geen doel is geformuleerd voor de beoogde vermindering van verspilling. Het gros van het foldermateriaal is gemaakt van 100% gerecycled papier. Europees bosoppervlak is sinds 1950 met 30 procent gegroeid, voor een belangrijk deel door de productiebossen van de papierindustrie. Tijdens de raadsvergadering werd een interview met Milieucentraal ingebracht, waarin gehakt werd gemaakt van de milieuclaims van de PvdD. Het CDA vroeg in een motie om uitstel van besluitvorming om de gevolgen van de Ja-Ja sticker te onderzoeken. Gevreesd wordt voor duizenden banen nu 30% van de retailomzet afhankelijk is van de folder.

Het college van B&W adviseerde de raad positief t.a.v. het PvdD-voorstel en ging niet in op de tegenargumenten. Het legde de kritiek naast zich neer. Zonder feiten en onderbouwing en op basis van misleidende aannames drukte wethouder Choho (D66) het voorstel van de PvdD door de vergadering. Hij had volgens eigen zeggen een belangenafweging gemaakt tussen duurzaamheid en economie. Het CDA probeerde de feiten van die belangen naar boven te krijgen maar kreeg deze niet. Choho hield de kaarten weinig democratisch op de borst. Een rechtsgang zal nu worden opgestart.