Select Page

Adieu blauwe enveloppe?

23/11/2015

Binnen twee jaar wil de Belastingdienst volledig overschakelen op digitale post. Vorige week berichtte Papierenkarton.nl al uitgebreid in een nieuwsbericht over de plannen van de Belastingdienst met de bekende blauwe belastingenveloppe. Het besluit tot digitalisering lijkt een kostenoverweging, maar dan een met vergaande gevolgen. Ouderenorganisatie Unie KBO en de Ombudsman hebben zich inmiddels gemengd in de kwestie. Honderden klachten hebben deze organisaties ontvangen. Burgers willen de keuze hebben om de informatie van de Belastingdienst ook per post te ontvangen. Dit sluit overigens aan bij artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin staat dat een bestuursorgaan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch kan verzenden ‘voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is’. De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek te starten naar het verdwijnen van de blauwe enveloppen van de Belastingdienst. Deze week wordt meer duidelijk over het mogelijke onderzoek.