Select Page

Adieu blauwe enveloppe?

16/11/2015

Binnen twee jaar schakelt de Belastingdienst volledig over op digitale post. De enveloppe die dit jaar 100 is geworden gaat met pensioen. Met het nieuwe systeem krijgen alle burgers en bedrijven een digitale berichtenbox van de Belastingdienst. Bij elk nieuw bericht van de Belastingdeinst stuurt de fiscus een mail waarmee het bericht wordt aangekondigd. Waarom? En is het een goede stap om de enveloppe te laten verdwijnen? De meningen zijn verdeeld.

Van der Most

Logischerwijs is de producent van de blauwe enveloppe niet blij. Het familiebedrijf Koninklijke Van der Most maakt het product al meer dan 50 jaar. Het bedrijf produceert circa 1,6 miljard enveloppen per jaar. De belastingenveloppe is goed voor vijf procent van de totale productie van Van der Most. Het papier wordt gemaakt door Coldenhove papier te Eerbeek.

Kracht van blauw

De envelop heeft een hoge attentiewaarde en straalt gewichtigheid uit. Als de blauwe enveloppe op de mat valt is meteen duidelijk dat deze moet worden open gemaakt. Iemand met een beetje marketingkennis zal zich wel twee keer bedenken voordat hij dit middel laat vallen. Daar komt bij dat digitale post veel gemakkelijker is weg te klikken. Onderzoeken wijzen uit dat dit ook daadwerkelijk gebeurt met digitale informatie. Schiet de Belastingdienst zichzelf daarmee niet in de voet? Veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan communicatie op papier en diverse bedrijven komen dan ook terug op hun beslissing om volledig digitaal te gaan. Over duurzaamheid van digitale mail versus papieren post is op deze website veel informatie te vinden. Gelukkig heeft de Belastingdienst zich niet gewaagd aan valse milieuclaims, een fenomeen dat bij veel bedrijven is terug te vinden.

Internetpenetratie

Uit onderzoek van de Europese Commissie naar het ICT-gebruik onder Europeanen blijkt dat Nederlanders samen met Scandinaviërs koplopers zijn in internetgebruik. De internetpenetratie bedraagt 95% van de Nederlandse huishoudens. Het Europees gemiddelde staat op 75%. Dat verklaart dat het verzet tegen digitalisering in sommige Europese landen groter is dan in Nederland. In landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk is een campagne opgezet voor het recht op de ontvangst van informatie in schriftelijke vorm: Keep me posted.

Kritiek

Centraal punt van kritiek in de Keep me posted-campagne is dat burgers en bedrijven de keuze moeten hebben tussen print en digitaal. Deze keuze wordt door de Belastingdienst genegeerd. Er zijn meer kritische geluiden te horen van burgers. Zo zijn er nog veel mensen die geen internet hebben (vijf procent van de huishoudens) of hier niet goed mee uit de voeten kunnen. Daarnaast is een aanzienlijke groep mensen niet overtuigd van een goede bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van informatie in een digitale omgeving. Ook deze geluiden pleiten voor een recht om in ieder geval te kunnen kiezen voor fysiek te ontvangen informatie.

Besparing

Elektronisch berichtenverkeer kan een kostenreductie opleveren. Bij het uitsluitend digitaal verzenden van berichten voor de inkomstenbelasting en toeslagen zou deze kunnen oplopen tot 60 miljoen euro. Volgens de Belastingdienst. De kosten van ICT-projecten bij de overheid zijn echter extreem hoog en het valt te betwijfelen of de fiscus daadwerkelijk geld weet te besparen met deze beslissing.

Bestuursrecht

Kan de belastingdienst zomaar besluiten om geheel digitaal te gaan? Wat zegt de wetgever ervan? Artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt:

1. Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.

2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

3. Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Het lijkt erop dat het laatste woord nog niet is gesproken in deze kwestie.