Select Page

Aan de slag met afval

12/02/2016

In de klas aan de slag met het thema afval! Met een nieuwe lesmodule kunnen kinderen op een leuke en interactieve manier aandacht besteden aan het voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.

Aan de slag met afval is een educatieve website die leerlingen en andere geïnteresseerden actief wil aanzetten tot het opruimen en voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Deze educatieve website is een initiatief van Supporter van Schoon en Nedvang.  De lessen en opdrachten sluiten aan op de kerndoelen voor het primair onderwijs. Kijk op aandeslagmetafval.nl.

De opdrachten van de lesmodule zijn tot stand gekomen in samenwerking met de materiaalorganisaties Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), NRK Verpakkingen (NRK), Stichting Kringloop Hout (SKLH), Stichting Kringloop Blik (SKB) en Vebego. Namens PRN heeft Papierenkarton.nl input geleverd. Aan de slag met afval sluit aan bij het Lespakket van Papierenkarton.nl.