Select Page

84% van lezers begrijpt informatie via print beter

07/07/2015

Uit een recent, door onderzoeksbureau Toluna verricht onderzoek blijkt dat lezers het lezen van en via print niet alleen waarderen en prettiger vinden dan het lezen van dezelfde informatie in digitale vorm (79%). Maarliefst 84% van de ondervraagden geeft aan dat van print gelezen tekst begrijpelijker en beter bruikbaar is dan informatie die via een scherm is verkregen. Het onderzoek, de Literacy and Learning Survey 2015, is verricht in opdracht van Two Sides. In Groot Brittannië zijn 500 mensen ondervraagd, in de Verenigde Staten 1000. Het onderzoek wil een groo