Select Page

85% van het nieuwe papier bestaat uit oudpapier

22/05/2018

Oudpapier is de belangrijkste vezelbron voor de papier- en kartonindustrie. Papier en karton worden ingezameld bij kantoorbedrijven en huishoudens. Tot vorig jaar bestond 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton uit oudpapier. Maar in de afgelopen periode heeft papierfabriek Parenco een tweede machine in gebruik genomen. Daarmee is niet alleen het papiervolume gestegen in 2017, maar ook de inzet van vezels uit oudpapier. Immers, de nieuwe machine draait vrijwel volledig op oudpapier. Het percentage oudpapier als bron voor de papier- en kartonindustrie bedraagt nu 85%! (Jaarverslag VNP 2017). Papier en karton: natuurlijk circulair!