Select Page

45.000 extra tijdschriften, geen verhoging footprint!

14/05/2016

Het project Duurzaam Tijdschrift II is afgerond. Dit project bestaat uit een tweetal deelprojecten:

  • Petrochem, een vaktijdschrift van uitgeverij Industrielinqspers;
  • de publiekstijdschriften Op Pad en SNS magazine van ANWB Media.

Na een nulmeting is samen met ketenpartijen gekeken in welke schakels van het productieproces een reductie van de milieuimpact van de tijdschriften kan worden gerealiseerd. Vervolgens zijn de magazines op een duurzamere wijze geproduceerd.

 

 

 

Deze ketensamenwerking heeft mooie resultaten opgeleverd. De keuze voor alternatieve grondstoffen (landbouwafval) kan leiden tot een fors lagere (- 40%) Overall miliescrore. En vergroting van de interne efficiency bij de uitgever zorgt ervoor dat een verhoging van de oplage met maarliefst 45.000 exemplaren kan plaatsvinden zonder extra CO2-uitstoot. Lees meer en download de onderzoeksrapporten van CE Delft.