Select Page

40% grondwaterreductie DS Smith

17/09/2018

Water speelt een belangrijke rol in de productie van papier. Op het moment dat de pulp op de zeef van de papiermachine wordt gespoten, bestaat die pulp voornamelijk uit water. De verhouding is 1% papiervezel tegenover 99% water. Water is niet alleen onderdeel van het papier zelf. Het functioneert ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Simpel gezegd berust het maken van papier op het toevoegen van water aan vezels en daarna weer verwijderen van water. Efficiënt en duurzaam watergebruik heeft de hoogste prioriteit van de papierindustrie. Papier maken met minder water betekent minder droogtijd en dus energiebesparing. In de afgelopen vijftien jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. Na het gebruik voor productiedoeleinden wordt het gebruikte water gerecycled, ofwel opnieuw aangewend in het productieproces. Voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd, wordt het biologisch en mechanisch gereinigd. Gevolg: het voor het productieproces gebruikte water gaat vaak schoner de fabriek weer uit dan dat het erin kwam. In Eerbeek zuiveren drie papierfabrieken hun grondwater bij Industriewater Eerbeek.

DS Smith De Hoop is een van de drie fabrieken en gaat voortaan een stap verder. Het bedrijf neemt water én biogas (dat ontstaat tijdens de zuivering door Industriewater Eerbeek) terug en maakt op die manier zijn productieproces nog duurzamer. Het retourwater wordt gebruikt ter verdunning van het grondwater dat nog steeds nodig is voor de productie. Hierdoor neemt de waterkwaliteit – en uiteindelijk de kwaliteit van het papier – toe. Er is tot 40 procent minder grondwater nodig. Het biogas wordt tegen een rendement van bijna 100 procent bijgestookt in de warmteketels van DS Smith. Lees meer in het jaarverslag 2017 van de VNP.