Select Page

4 miljoen hectare FSC-Amzonebos extra

06/10/2011

Het Amazonegebied is het grootste regenwoud ter wereld. Het huisvest naar schatting vijf miljoen insectensoorten, tientallen duizenden plantensoorten en bijna 2.000 soorten vogels en zoogdieren. Het stroomgebied van de Amazone bevat meer dan 1/3 deel van alle regenwouden op onze planeet en 12-13% van alle zoetwater ter wereld. Miljoenen mensen zijn voor hun dagelijkse levensonderhoud afhankelijk van de bossen in de Amazone. The Amazon Alternative (TAA) wil de toekomst van het bos en de mensen en dieren die ervan afhankelijk zijn veilig stellen. Het is een samenwerkingsprogramma van bedrijven, NGOs, kredietverstrekkers, vakbonden, certificeerders en overheidsinstanties.

Een van de doelen van TAA is verduurzaming van bosbouw en handel. Vier miljoen hectare extra FSC-gecertificeerd bos in de Amazone en stimulering van de daaraan gekoppelde duurzame handel is wat The Amazon Alternative (TAA) nastreeft. Om dit te bereiken werkt TAA zoveel mogelijk samen met andere initiatieven in de regio. In mei heeft TAA samen met de Financial Alliance for Sustainable Trade (FAST) een workshop in Peru georganiseerd om financiers en bosbeheerders bij elkaar te brengen. In september is een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor de Promotie van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) en ontwikkelingsorganisatie ICCO ondertekend om de handel in Boliviaans FSC-hout te stimuleren. Lees meer….