Select Page

2050: meer plastic dan vis in de oceaan

21/01/2016

Het op 19 januari 2016 gepresenteerde rapport The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics komt met een schokkende conclusie. In 2050 bevatten de oceanen meer plastic dan vis. Ieder levend wezen op aarde zal daar de gevolgen van ondervinden. Het rapport van de Ellen MacArthur Foundation geeft oplossingen om te komen tot een meer duurzame omgang met plastic. Bron, hergebruik, circulair omgaan met plastic en voorkomen van zwerfafval komen aan de orde en bieden oplossingen. Uiteraard begint verduurzaming met minderen of het gebruiken van duurzame alternatieven. Met het verbod op gratis plastic tassen speelt de overheid hier op in. Papier en karton zijn duurzame alternatieven voor plastic. Mede door de papierindustrie groeit het Europese bos al decennia, 85% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled en 90% van het nieuwe Nederlandse papier en karton bestaat uit oudpapier.