Select Page

18 maart: Wereld Recycling Dag

07/03/2018

Op 18 maart 2018 is het zover: de eerste Global Recycling Day. Het betreft een internationaal initiatief van Bureau of International Recycling (BIR).  Doel van deze dag is verandering van de perceptie over afval. Naast natuurlijke bronnen als water, lucht, olie, gas, kool en mineralen, is er nog een belangrijke grondstof: gebruikt materiaal dat dat kan worden gerecycled. BIR heeft een lijst met zeven voornemens opgesteld, die aan verschillende wereldleiders is gepresenteerd. De voornemens zijn onder meer de promotie van recycling, de ondersteuning van handel in recyclebare materialen en het stimuleren van de industrie om recycled materiaal te gebruiken. Recycling moet volgens BIR een zaak van de gemeenschap worden, door initiatieven te steunen die huishoudens en bedrijven helpen om afval als bronmateriaal te gebruiken.

De papier- en kartonketen ondersteunt het initiatief Global Recycling Day van harte. Met een hernieuwbare en duurzaam beheerde bron en fantastische recyclingcijfers kunnen de materialen als voorbeeld dienen. Met het Lespakket Papier en Karton worden kinderen en hun ouders gewezen op het belang van de recycling van papier en karton.