Folder Natuurlijk Papier & Karton

Millvision aan de wieg van menig nieuw papiersoort

Van innovatie tot implementatie

Papierpulp stroomt door het bloed van Leon Joore, directeur van Millvision BV. Het ontwikkelbedrijf voor product- en procesinnovatie staat aan de wieg van menig nieuw papiersoort – én andere biobased producten. Leon Joore kreeg de passie voor papier en karton mee van zijn opa die bij een papierfabriek werkte. Zelf is Leon van huis uit biochemicus die na zijn afstuderen in het vak rolde als onderzoeker bij de papier- en kartontak van TNO.

Leon Joore startte in 2000, samen met zijn compagnon, Millvision. Het bedrijf is gespecialiseerd in vezels en ontwikkelt circulaire biobased materialen en producten om zo bij te dragen aan een meer duurzame maatschappij. Hiertoe benut Millvision de grondstoffen, het liefst reststromen, die vervolgens bij voorkeur in diezelfde regio worden geproduceerd. Vanuit het laboratorium in Raamsdonkveer wordt getest met allerlei soorten vezels om zo tot nieuwe toepassingen te kunnen komen. Leon Joore: “In samenwerking met gemeente Almere gaven we bijvoorbeeld woekerende waterplanten een tweede leven in papier en gemaaid natuurgras vond zijn weg naar grasdozen. Zo maken we van afval een grondstof en in dit geval een nieuw papiersoort. Circulair en dus duurzaam.”

Duurzaamheidsimpact

Duurzaamheid gaat over het soort grondstof, de reis die het aflegt, hoe het wordt verwerkt en geproduceerd, maar uiteraard ook hoe lang het meegaat en hoe nuttig een product is. Dat bepaalt de totale duurzaamheidsimpact. Hebben we het überhaupt wel nodig? “We vinden het bij Millvision belangrijk het vanuit de markt te bekijken. Niet zomaar iets ontwikkelen. Wat je maakt moet nut hebben en er moet behoefte aan zijn. Weegt de productie van een nieuw papiersoort of ander product op tegen de functie, is dit de meest geschikte vezel voor dit product? Dat is wat je je telkens moet afvragen.”

Complexe uitdaging

Papierfabrieken draaien 24/7 en willen efficiëntere processen, minder energie gebruiken en meer CO2 besparen. Het is een hightech industrie. De machines beschikken over net zoveel technologie als een Boeing 747. Daar liggen kansen. Millvision denkt graag mee met de fabrieken om te blijven innoveren. De sector staat wat dat betreft voor een complexe uitdaging waarbij meerdere transities aan de orde van de dag zijn. Naast de energietransitie is er sprake van een grondstoffentransitie en ook een arbeidstransitie; komende jaren is er een enorme uitloop van mensen en dus kennis. “Niet zo zeer milieukrachten, maar vooral de oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft zowel de energietransitie als de grondstoffentransitie versneld. Het huidige klimaat heeft eveneens zijn weerslag op beschikbare grondstoffen, waarmee de vraag naar alternatieven groeit. Zo blijkt bij iedere transitie weer dat we in de praktijk vaak blijven doen wat we deden, totdat er iets abrupts als een pandemie of oorlog gebeurt, waardoor we wel anders moeten.”

Greenwashing op de loer

De hernieuwbare eigenschappen van papier en karton maken het tot gewilde materialen waardoor fabrieken op volle toeren draaien. Echter, het ‘vermarkten’ van duurzaamheid wordt vaak sceptisch ontvangen. Greenwashing ligt dan ook op de loer. Daar tegenover staat dat consumenten zichtbaar duurzame producten willen. Ze vragen om papier waarin de vezel duidelijk zichtbaar is. Leon Joore snapt dat wel. “Papier en karton hebben ook mij begeisterd. De chemie, dat het natuurlijk is, het microbiologische aspect. Zoveel kansen! Hoe geweldig is het bijvoorbeeld dat paprika’s zijn verpakt in papier van hun eigen restafval: de stelen van de paprikaplant. Of zoals suiker wordt verpakt in papier van suikerbieten. Dan heb je toch een prachtig, eerlijk verhaal waarbij verpakking en product elkaar aanvullen.”

Papier & Karton

31 mei, 2022

Verder lezen

Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton

Handvatten voor organisaties om te verduurzamen met papier en karton.

1 december, 2018

De papierfabriek als goede buur - luchtzicht met de buren in beeld

Medewerkers bij Smurfit Kappa Parenco als goede buur

Smurfit Kappa Parenco stelt alles in het werk om een goede buur te zijn en te blijven.

23 juni, 2022

Oud papier is een secundaire grondstof

‘In huidige markt van secundaire grondstof wordt duidelijk wie oprecht circulair is’

Roele De Vries maakt reststromen geschikt als secundaire grondstof voor nieuwe producten.

17 november, 2022