Select Page

PEFC

Algemeen

1. Naam logo pefcProgramme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)
PEFC Nederland beheert het PEFC-keurmerk voor Nederland. Per land is een zelfstandig certificeringssysteem opgesteld.
2. Welke producten Naast hout, grafisch papier, verpakkingspapier, hygiënisch en sanitair papier

In de PEFC Certificaten Database zijn bedrijven te vinden, die PEFC-gecertificeerde producten verkopen. Ook is de geldigheid van de certificaten te controleren.

3. Wat belooft dit keurmerk Het PEFC-keurmerk garandeert dat producten die het keurmerk voeren daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn

Dit houdt onder meer in dat het bos wordt beheerd met respect voor de natuur en mensen.
Criteria voor duurzaam bosbeheer zijn:

 • behoud en verbetering van de productieve functies van het bos;
 • behoud van sociaal-economische functies;
 • bescherming en verbetering van de biodiversiteit;
 • behoud en verbetering van schermfuncties van het bos;
 • behoud en verbetering van de vitaliteit van bos-ecosystemen;
 • behoud en verbetering van houtvoorraad en koolstofkringloop;
 • het voldoen aan sociale eisen.

In totaal kent PEFC meer dan 250 eisen in de Sustainability Benchmark. Deze criteria zijn opgesteld in internationaal overleg tussen de overheden van 149 landen. Bekijk de algemene brochure van PEFC ‘Waarom kiest u voor PEFC? Redenen die hout snijden’

4. Waarom in het leven geroepen Het behouden van bossen wereldwijd

PEFC International is opgericht met als doelstelling de verbetering van bosbeheer; om het hout en houtproducten als papier te kunnen volgen door de hele handelsketen heen; om zo transparant en verifieerbaar mogelijk te maken dat deze producten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

 

5. Door wie in het leven geroepen Door (met name West-) Europese boseigenaren, samen met internationale brancheorganisaties uit de houtverwerkende industrie en houthandel

 

6. Wie beheert het keurmerk PEFC International in Genève

De leden van PEFC International zijn de landelijke kantoren samen met International Stakeholders. Het bestuur van PEFC International bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden, inheemse volkeren, milieuorganisaties, hout- en papierverwerkende industrie en nationale certificeringssystemen. In Nederland wordt PEFC beheerd door de vereniging PEFC Nederland, die lid is van PEFC International.

7. Meer informatie PEFC Nederland: www.pefcnederland.nl

PEFC International: www.pefc.org

klik hier voor het factsheet ‘PEFC in het kort’

 

8. Varianten van dit keurmerk PEFC kent twee verschillende logo’s die op producten kunnen worden gebruikt:

 • PEFC gecertificeerd: minimaal 70 procent gecertificeerd en de rest is afkomstig uit gecontroleerde (niet illegale) bronnen.
 • PEFC gecertificeerd en gerecycled: minimaal 70 procent gecertificeerd en/of gerecycled en de rest afkomstig uit gecontroleerde bronnen.
 • Promotioneel logo Duurzaam bosbeheer.

 

9. Waarom dit keurmerk aanvragen
 • Het PEFC-keurmerk geeft zekerheid over de duurzame herkomst van hout(producten). Met de keuze voor duurzaam beheerd bos wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving (geen uitputting van grondstoffen, sociale en economische argumenten). PEFC heeft een grote naamsbekendheid bij het algemeen publiek.
10. Hoe aanvragen Het certificeren en de daarbij behorende controle van de bedrijfsvoering gebeurt door onafhankelijke certificerende instanties.

Bekijk de door PEFC Nederland erkende certificeerders.

Bekijk de PEFC Standaard Nederland.

11. Lijst producten met dit keurmerk Ja

PEFC gecertificeerde producten zijn te vinden in de Certificaten Database van PEFC.

12. Wat kost het keurmerk
De deelnemersbijdrage voor Chain of Custody certificaathouders is afhankelijk van de omzet van het bedrijf. (Bedragen zijn inclusief lidmaatschap van de vereniging PEFC en het recht op gebruik van het PEFC logo.) De tarieven van Chain of Custody zijn bij de certificeerders op te vragen.

Bekijk voor meer informatie:
https://www.pefcnederland.nl/wat-kost-certificering

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja

De controles voor het bosbeheer en de Chain of Custody worden door onafhankelijke certificeerders uitgevoerd. Zij moeten bovendien over een geldige accreditatie beschikken, afgegeven door een lid van het International Accreditation Forum. De controleur wordt dus ook gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan.

14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja

Bekijk hier een lijst van door PEFC Nederland erkende, onafhankelijke certificeerders

15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja

De certificeerders worden door een onafhankelijke instantie (IAF) geaccrediteerd. Ga voor meer informatie naar de website van IAF.

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren Naast de eisen van duurzaam bosbeheer gelden de Chain of Custody (CoC) regels. Om zekerheid te geven aan de klant dat een product uit een PEFC gecertificeerd bos komt, is het belangrijk om het PEFC gecertificeerde hout, papier of karton vanaf het bos tot in het eindproduct te volgen. Hiervoor heeft PEFC de CoC-certificering: een certificaat voor bedrijven in de handelsketen die hiermee zekerheid geven dat hun producten uit een PEFC gecertificeerd bos afkomstig zijn. De CoC-certificering stelt eisen op twee gebieden:

 • Scheiding/identificatie van gecertificeerd materiaal in het gehele bedrijfsproces
 • Kwaliteitseisen voor het management van het bedrijf (gebaseerd op ISO 14001/9001).
17. Sociale criteria Ja
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Ja
20. Criteria over kwaliteit eindproduct Neen
21. Criteria over gezondheid consument Neen
22. Criteria over communicatie met klant Ja

PEFC stelt eisen aan het gebruik van het logo. Het logo mag alleen op producten worden gebruikt die minimaal 70 procent gecertificeerde en/of gerecyclede grondstof bevatten. Alleen bedrijven met een geldig Chain of Custody certificaat mogen producten van een logo voorzien.

23. Staan criteria op website keurmerk Ja

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Neen
25. Criteria chloor? Neen
26. Criteria Formaldehyde Neen
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Neen
28. Criteria optische witmakers Neen
29. Criteria vul- en coatingstoffen Neen
30. Criteria zware metalen Neen

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Neen
32. Criteria emissies lucht en water Neen
33. Criteria energiegebruik Neen
34. Criteria restmonomeren? Neen
 
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren? Neen

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Neen
37. Criteria recycling Neen

PEFC biedt gecertificeerd en gerecycled papier. Dit papier is deels gemaakt van PEFC-gecertificeerd materiaal en deels van gerecycled materiaal. In het recycling logo staat het percentage gerecycled materiaal vermeld.