Select Page

Nordic Ecolabel

Algemeen

1. Naam logo Nordic Swan ecolabelNordic Ecolabel (Swan)

Dit is een vooral in Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland) gebruikt milieukeurmerk. Elk van de genoemde landen heeft een Nordic Ecolabel secretariaat. Gezamenlijk werken zij aan certificatieschema’s voor producten en diensten.

Lees meer over de criteria, het logo en het gebruik daarvan.

Meer informatie: www.nordic-ecolabel.org

2. Welke producten
 • Kopieerpapier
 • Printpapier
 • Enveloppen
 • Overig papier: carbonless paper, receipt paper, stickers/zelfklevend papier
 • Papieren zakdoekjes
 • Papieren schoonmaakdoekjes
 • Papieren handdoekjes
 • Keukenpapier
 • Toiletpapier
 • Koffiefilters
 • Vetwerend papier

Bekijk de categorieën, producten, leveranciers en merken

 

3. Wat belooft dit keurmerk Een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus van een vergelijkbaar product zonder Nordic Swan milieukeurmerk. Van grondstoffen (papier uit duurzaam beheerde bossen of gerecycled papier), energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval.

Het Nordic Swan keurmerk staat voor:

 • strenge criteria op het gebied van milieu, functionaliteit, kwaliteit en klimaat;
 • goedkeuring en controle door een onafhankelijk orgaan;
 • het stimuleren van een duurzame samenleving.

Het logo op kopieer- en grafisch papier resp. tissuepapier laat zien dat:

 • het papier is gemaakt van gerecycled papier;
 • gebruikte nieuwe houtvezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen;
 • emissies van CO2 tijdens de papierproductie zijn beperkt;
 • emissies van schadelijke stoffen in water zijn beperkt;
 • beperkt gebruik is gemaakt van schadelijke stoffen.
4. Waarom in het leven geroepen
 • Consumenten helpen om uit klimaatoverwegingen de beste producten en diensten te kiezen, opdat zij door middel van duurzame consumptie kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.
 • Het stimuleren van de vervaardiging van milieuverantwoorde producten. Meer informatie
5. Door wie in het leven geroepen De ministeries van milieu van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland
6. Wie beheert het keurmerk Ecolabelling Sweden

Ecolabelling implementeert ook het Europees Ecolabel in Zweden

7. Meer informatie Websites Nordic Ecolabel
8. Varianten van dit keurmerk
9. Waarom dit keurmerk aanvragen
 • Nordic Swan maakt het duurzame karakter van gecertificeerde producten en diensten aantoonbaar, inzichtelijk en daarmee onderscheidend van vergelijkbare producten/diensten zonder dit keurmerk. De claims van het keurmerk hebben betrekking op het eindproduct, dus niet alleen op de grondstof.
 • Producenten van producten met het keurmerk ondersteunen hiermee klanten in hun marketing. Het keurmerk kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en gecertificeerde product (duurzaam, hoogwaardige kwaliteit).
 • Bijdragen aan duurzaam ondernemen door bedrijven die producten met het Nordic Swan keurmerk kopen en gebruiken.
 • Certificatie maakt bedrijfsprocessen inzichtelijk.
 • Duurzaam inkopen door organisaties stimuleert toeleveranciers tot duurzaam ondernemen.
 • Duidelijke en aantoonbaar juiste informatievoorziening voor afnemers en consumenten.
10. Hoe aanvragen De aanvraagprocedure verloopt via een aantal stappen.

 

11. Lijst producten met dit keurmerk Ja

Bekijk hier de productenlijst

 

12. Wat kost het keurmerk Aanvraag voor het toepassen van het label: € 2.000. Daarnaast een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte meestal 0,3% bedraagt van de omzet van de label voerende producten.

Bekijk hier meer informatie over kosten van het keurmerk

 

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja
14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja
15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren Bekijk hier de criteria voor het Nordic Ecolabel

 

17. Sociale criteria Neen
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Neen
20. Criteria over kwaliteit eindproduct Ja
21. Criteria over gezondheid consument Ja
22. Criteria over communicatie met klant Ja. Er worden eisen gesteld aan de milieu-informatie op/bij het product
23. Staan criteria op website keurmerk Ja. Zie criteria en productgroepen.

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Ja. De actieve componenten in biociden die worden gebruikt om slijmvormende organismen tegen te gaan mogen niet potentieel bioaccumulerend zijn. De aanvrager moet een verklaring overleggen waarin een compositie wordt gegeven van het product en de biociden. Het formulier moet worden ingevuld door de keurmerkhouder. Testverslagen waaruit blijkt dat de biociden niet bioaccumulerend zijn moeten worden toegevoegd. De testmethode voor bio-accumulatie is gelijk aan die van het EU Ecolabel.
25. Criteria chloor? Ja. Chloorgas mag niet als bleekmiddel worden gebruikt. De pulpproducent is verantwoordelijk voor deze verplichting en dient de nakoming te documenteren. . De AOX-emissies afkomstig van de productie van de gebruikte pulp mogen niet hoger zijn dan 0,40 kg/ADT (Air Dried Ton = luchtgedroogde ton) / 90% pulp.
26. Criteria Formaldehyde Neen
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Ja. Bij toepassing van (Azo) kleurstoffen kunnen mogelijk bepaalde gevaarlijke stoffen vrijkomen. Wanneer dat het geval is mogen de kleurstoffen niet worden gebruikt in het papier. Nordic Swan stelt specifieke eisen aan het gebruik van kleurstoffen. Bepaalde bestanddelen (zoals zware metalen en aluminium) mogen daarin niet voorkomen. Wanneer dat wel het geval is mogen de kleurstoffen niet worden gebruikt in het papier. Nordic Swan verwijst inzake kleurstoffen uitdrukkelijk naar de criteria van het EU Ecolabel en zoekt daarmee aansluiting bij diverse Europese Richtlijnen waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt uitgesloten. Kijk voor meer informatie op www.papierpraat.nl
28. Criteria optische witmakers Neen
29. Criteria vul- en coatingstoffen Ja. Nordic Swan eist dat er geen alkylfenolethoxylaten (APEO) of andere alkylfenolderivaten zijn gebruikt in de coatingstoffen. Nordic Swan stelt geen eisen aan het gebruik van vulstoffen.
30. Criteria zware metalen Ja. Het gebruik van kleurstoffen of pigmenten die zijn gebaseerd op zware metalen, alluminium of koper, is niet toegestaan. Koperfthalocyanine kleurstoffen of -pigmenten mogen wel worden gebruikt. Daarnaast mogen de kleurstoffen geen verontreinigingen bevatten boven een bepaalde en specifiek weergegeven graad.

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Ja. Bij de productie van pulp en papier moet een systeem zijn voor de behandeling van afval (scheiding aan de bron) en recycling van restproducten. Nordic Swan vereist dat ‘zoveel mogelijk’ van het afval wordt gerecycled of hergebruikt. De gebruiker moet aangeven of het afval is te classificeren als milieubelastend. Te verbranden afval dat hout met een positieve thermische waarde bevat dient niet te worden afgedankt. Verificatie vindt plaats door middel van documenten waarin het afvalmanagement wordt beschreven. De producent geeft een beschrijving van het afvalbeheer en –scheiding. Tevens moet hij aangeven welke bestanddelen worden gesorteerd en hoe deze vervolgens worden hergebruikt. Jaarlijks dient een en ander te worden gerapporteerd.
32. Criteria emissies lucht en water Ja. Emissies mogen niet boven een bepaald niveau uitkomen. Berekening vindt plaats met een puntensysteem. De aanvrager moet een verklaring overleveren met berekeningen, analysemethode, emissiefrequentie en naam van het laboratorium. Aan de testmethode en het laboratorium zijn vereisten gesteld.
33. Criteria energiegebruik Ja. Het elektriciteitsverbruik wordt in punten (PE) uitgedrukt. Dat geldt ook voor het brandstofverbruik. De emissies van koolstofdioxide uit niet-hernieuwbare bronnen mogen niet hoger zijn dan bepaalde waarden. De aanvrager moet een aanvraag indienen met berekeningen en onderliggende documenten.
34. Criteria restmonomeren? Neen
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren?

Ja. Met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG mogen restmonomeren (met uitzondering van Acrylamide) niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of in chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 100 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud). Acrylamide mag niet aanwezig zijn in coatings, retentie hulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 700 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud).

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Ja. De afbreekbaarheid van aan de oppervlakte actieve stoffen is gereguleerd. APEO zijn expliciet uitgesloten. Gecontroleerd wordt op basis van verklaringen en technische dossiers. De te hanteren testmethoden zijn voorgeschreven.
37. Criteria recycling Ja.

 1. 20% van de vezels moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
 2. Of 75% van de gebruikte vezels is afkomstig uit post-consumer gerecycled papier.

Een combinatie van 1 en 2 is eveneens mogelijk. Verificatie vindt plaats door controle van verklaringen, technische dossiers en monsters.