Select Page

FSC

Algemeen

1. Naam logo fscForest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council of de Raad voor Goed Bosbeheer.
Klik hier voor informatie over het logo en gebruik.

2. Welke producten FSC houdt een lijst bij van gecertificeerde drukkers en papierleveranciers

Meer (consumenten)informatie over hout en papier met het FSC-keurmerk is te vinden in de database voor goed hout.

3. Wat belooft dit keurmerk De grondstof voor papier/karton (producten) komt uit verantwoord beheerde bossen

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (pulp) is niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden (‘oerbos’) en ook niet uit plantages waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. Het keurmerk beoordeelt de herkomst van de grondstof van papier en papierproducten. Het keurmerk stelt geen eisen aan het productieproces van papier of karton.

4. Waarom in het leven geroepen Het behouden van bossen wereldwijd

FSC is in 1993 in het leven geroepen met als doel om wereldwijd de bossen te behouden. FSC stelt wereldwijde standaarden op voor verantwoord bosbeheer. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren zich onderscheiden van eigenaren die hun bos niet goed beheren.

5. Door wie in het leven geroepen Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inheemse-volkerenorganisaties
6. Wie beheert het keurmerk FSC Nederland (voor Nederland)

FSC Global Development beheert het FSC-keurmerk wereldwijd, dus ook voor Nederland. Het FSC-tree and tick logo en de naam Forest Stewardship Council alsmede de afkorting FSC in relatie tot hout en houtproducten zijn geregistreerd. Het gebruik van de FSC-handelsmerken is alleen toegestaan aan FSC-gecertificeerde bedrijven. Hiermee beschermt FSC de betrouwbaarheid van haar handelsmerken. Alle FSC-gecertificeerde bedrijven sluiten een licentieovereenkomst met FSC Global Development over gebruik van het FSC-keurmerk. Voor niet-certificaathouders is het gebruik van het keurmerk aan voorwaarden gebonden. De Nominated Agent van FSC in Nederland (in dit geval FSC Nederland) ziet toe op het juiste gebruik van het FSC-keurmerk door niet-certificaathouders.

7. Meer informatie FSC Nederland: www.fsc.nl

FSC: www.fsc.org

Waarom FSC-papier?

 

8. Varianten van dit keurmerk FSC 100% label
FSC Mix label
FSC Recycled label
Het FSC-keurmerk voor papier is er met drie verschillende labels:

  • FSC 100% label: papier gemaakt van uitsluitend pulp (hout) uit FSC-gecertificeerde bossen
  • FSC Mix label: papier gemaakt van minimaal 50% pulp (hout) van FSC-gecontroleerde bronnen; de overige pulp bestaat uit gerecycled materiaal en/of hout uit FSC gecontroleerde bronnen
  • FSC Recycled label: papier gemaakt van minimaal 85% post-consumer gerecycled materiaal (de rest is pre-consumer gerecycled materiaal).
9. Waarom dit keurmerk aanvragen Grondstoffen raken op. Hernieuwbare grondstoffen zijn daarom van groot belang. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en karton afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De Renewable wordt ook werkelijk hernieuwd. Geen andere grondstof biedt deze mogelijkheid. Het FSC-keurmerk kent een grote naamsbekendheid.
10. Hoe aanvragen Via FSC-geaccrediteerde certificeerders

FSC beschikt over een database met FSC-geaccrediteerde certificeerders

11. Lijst producten met dit keurmerk Ja

Lijst producten met FSC-keurmerk

Lijst met aanbieders FSC-papier

12. Wat kost het keurmerk Bekijk voor meer informatie: FSC – kosten

 

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja
14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja, door onafhankelijke certificeerder

Bekijk de lijst van onafhankelijke certificeerders

15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja, door onafhankelijke certificeerders

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren Goed bosbeheer

Een bosbeheerder mag het FSC-keurmerk voeren indien hij FSC-gecertificeerd is, m.a.w. als hij voldoet aan de principes en criteria van FSC. Partijen in de keten mogen het FSC-keurmerk voeren indien zij FSC-gecertificeerd zijn (en FSC-gecertificeerde producten aanbieden uiteraard).

17. Sociale criteria Ja
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Ja
20. Criteria over kwaliteit eindproduct Neen
21. Criteria over gezondheid consument Neen
22. Criteria over communicatie met klant Neen (wel criteria over communicatie met stakeholders in het bos)
23. Staan criteria op website keurmerk Ja

Bekijk de Nederlandse FSC-standaard

 

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Neen
25. Criteria chloor? Neen
26. Criteria Formaldehyde Neen
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Neen
28. Criteria optische witmakers Neen
29. Criteria vul- en coatingstoffen Neen
30. Criteria zware metalen Neen

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Neen
32. Criteria emissies lucht en water Neen
33. Criteria energiegebruik Neen
34. Criteria restmonomeren? Neen
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren?  Neen

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Neen
37. Criteria recycling Neen. FSC biedt wel de varianten FSC Mixed en Recycled. De Möbius-loop is gekoppeld aan het FSC logo. Dit geeft aan dat er gerecycled materiaal in een product is verwerkt. Bij het Recycled label zal het bijbehorende percentage recycled altijd 100% bedragen en bij het Mix Label ligt dit tussen de 1 en 99%.