Select Page

Cradle to Cradle

Producten en materialen met het Cradle to Cradle logo voldoen aan eisen op het gebied van milieuvriendelijk-intelligent ontwerpen. Cradle to cradle certificering geeft bedrijven mogelijkheden om duurzaamheidsdoelen op dit gebied te meten. Het gaat om het gebruik van milieuvriendelijke en gezonde materialen, het ontwerpen voor materiaalhergebruik, het gebruik van zonne-energie, water en strategieën met sociale verantwoordelijkheid. De centrale gedachte achter de wieg tot wieg-filosofie (C2C) is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. ‘Afval is voedsel’: materialen en stoffen uit producten kunnen aan het eind van de levensduur van die producten zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt in een oneindige kringloop. Herontwerpen van producten, bedrijfsvoering en fabricageproces is de enige manier om het wat duurzaamheid betreft goed te doen (en niet minder slecht), aldus de filosofie van C2C. Bij papier en karton wordt ook gekeken naar de aan-/afwezigheid van gevaarlijke stoffen in het papier en karton. C2C beschikt over een lijst van verboden, risicovolle stoffen. Zijn deze niet aanwezig dan geldt code Groen, anders code Rood. De codes Grijs en Geel gelden voor twijfelgevallen of de afwezigheid van voldoende data.

Algemeen

1. Naam Web CtoCCradle to Cradle (C2C) Cradle to Cradle Products Innovation Institute
2. Welke producten Grafisch papier, verpakkingspapier- en karton, hygiënisch en sanitair papier
3. Wat belooft dit keurmerk De drie leidende basisregels van C2C zijn: afval = voedsel; zon = de energiebron; respect voor diversiteit. C2C stelt dat materiaal dat is gebruikt voor het maken van een product, na het leven van dat product nuttig kan worden ingezet voor het produceren van een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies plaatsvinden. Alle restproducten moeten worden hergebruikt.
4. Waarom in het leven geroepen Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige generatie niet alleen in haar eigen noden voorziet, maar tevens rekening houdt met die van de volgende generaties. Het C2C-principe gaat verder en wil toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto is: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!
5. Door wie in het leven geroepen William McDonough en Michael Braungart
6. Wie beheert het keurmerk Cradle to Cradle Products Innovation Institute
7. Meer informatie www.C2Ccertified.org
8. Varianten van dit keurmerk Basis, Brons, Zilver, Goud en Platinum. Het platinum-certificaat dat aan nog geen enkel product is toegewezen, stelt de hoogste eisen aan een product, het productieproces en het bedrijf.
9. Waarom dit keurmerk aanvragen C2C-certificering geeft een positieve beoordeling over de productkwaliteit, de milieuvriendelijkheid en samenstelling ervan, de intelligentie van het ontwerp, het gebruik van hernieuwbare energie en de bewuste omgang met water. Een C2C-certificaat laat tevens zien dat de aanbieder een sociale verantwoordelijkheid heeft genomen. Lees meer….
10. Hoe aanvragen Via C2Ccertified.org
11. Lijst producten met dit keurmerk Via C2Ccertified.org
12. Wat kost het keurmerk Om het certificaat te behalen is het nodig om de benodigde gegevens te verzamelen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze data kost dit tijd. Deze gegevens worden overlegd aan een geaccrediteerde assessor die de data toetst aan de criteria en een advies geeft aan het Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Het Institute verleent het certificaat en ziet na op tijdige hercertificering en training van de assessors. Voor het eerste certificaat wordt een fee gerekend van €2000 en voor de hercertificering €500.

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja
14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja
15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren Afhankelijk van de variant van het keurmerk. Als basis geldt dat bepaalde risicovolle stoffen niet in een product aanwezig mogen zijn en dat het productieproces is gericht op hergebruik van hernieuwbare grondstoffen.
17. Sociale criteria Ja
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Ja
20. Criteria over kwaliteit eindproduct Ja
21. Criteria over gezondheid consument Ja
22. Criteria over communicatie met klant Ja
23. Staan criteria op website keurmerk Ja

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Ja
25. Criteria chloor? Ja
26. Criteria Formaldehyde Ja
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Ja
28. Criteria optische witmakers Ja
29. Criteria vul- en coatingstoffen Ja
30. Criteria zware metalen Ja

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Ja
32. Criteria emissies lucht en water Ja
33. Criteria energiegebruik Ja
34. Criteria restmonomeren? Ja
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren? Ja

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Ja
37. Criteria recycling Ja