Select Page

Blaue Engel

Algemeen

1. Naam logo der blauer engelDer Blaue Engel

Der Blaue Engel is een Duits milieukeurmerk dat de duurzaamheid van gecertificeerde producten en diensten aantoonbaar en inzichtelijk wil maken. Meer info: blauer-engel.de

2. Welke producten Het milieukeurmerk Der Blaue Engel heeft betrekking op een breed aanbod van producten: kijk op het productoverzicht. Papier is goed vertegenwoordigd in het aanbod: gerecycled papier: hygiënisch papier, behangpapier, karton, printpapier, papier voor kranten, tijdschriften, brochures en folders, geschenkpapier, enveloppen, etiketten, papier, zelfklevende notes, schrijfpapier. Voor papier is een speciale papier database te vinden op de website van Der blauer Engel.
3. Wat belooft dit keurmerk Een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus dan die van soortgelijke producten zonder het Der blauer Engel milieukeurmerk. Van grondstoffen, energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. De vier thema’s (doelgebieden) van Der Blaue Engel zijn: gezondheid, klimaat, water en natuurlijke grondstoffen. Producten van (gerecycled) papier en karton vallen onder het laatstgenoemde doelgebied.

De basiscriteria voor (gerecycled) papier (RAL-UZ 14) zijn opgesteld voor zeven productcategorieën.

 • Kopieerpapier
 • Enveloppen
 • Etiketten
 • Papier
 • Gerecycled papier
 • Zelfklevend papier
 • Schrijfpapier

Bekijk de criteria.

De basiscriteria voor (gerecycled) papier voor sanitaire toepassingen (RAL-UZ 5) zijn opgesteld voor acht productcategorieën, waaronder:

 • Schoonmaakdoekjes van papier
 • Papieren zakdoekjes
 • Keukenpapier
 • Papieren servetten
 • Papieren handdoekjes
 • Toiletpapier

Bekijk de criteria.

De basiscriteria voor behangpapier (RAL-UZ 35). Bekijk de criteria.

De basiscriteria voor karton (RAL-UZ 56). Bekijk de criteria.

4. Waarom in het leven geroepen
 • Consumenten een betrouwbaar eb duurzaam richtsnoer bieden om verantwoorde keuzes te maken waar het gaat om aankoop van producten en diensten.
 • Bedrijven een instrument bieden om duurzaam ondernemen aantoonbaar te maken waardoor zij zich kunnen onderscheiden met hun business strategie en producten/diensten.
5. Door wie in het leven geroepen Het ministerie van Milieuzaken in Duitsland (Bundesumweltministerium – BMU). Het Umweltbundesamt (UBA) stelt de criteria voor het keurmerk op.

 

6. Wie beheert het keurmerk RAL GmbH, een Duits overheidsinstituut. (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.v.)

 

7. Meer informatie www.blauer-engel.de
8. Varianten van dit keurmerk Geen
9. Waarom dit keurmerk aanvragen
 • Der Blaue Engel maakt duurzaamheid van gecertificeerde producten en diensten aantoonbaar en inzichtelijk.
 • Bijdrage aan een positief imago van het bedrijf en gecertificeerde product (duurzaam, hoogwaardige kwaliteit).
 • Tevens levert het een bijdrage aan duurzaam ondernemen door bedrijven die producten met het Der Blaue Engel keurmerk kopen en gebruiken.
 • Certificatie maakt bedrijfsprocessen inzichtelijk.
 • Duidelijke en aantoonbaar juiste informatievoorziening voor afnemers en consumenten.

 

10. Hoe aanvragen De aanvraag gaat in een paar stappen: bij de bij het product behorende RAL moet worden aangetoond dat het betreffende product voldoet aan het certificatieschema; RAL/ELJ controleert de juistheid; reactie Bundesland; contract voor toekenning van het keurmerk; aanvrager communiceert het keurmerk conform de daartoe geldende regels. Bekijk de vereisten per product.
11. Lijst producten met dit keurmerk Ja. Bekijk de producten in de Productwegwijzer.
12. Wat kost het keurmerk € 250 (excl. 19% BTW Duitsland) voor eenmalige aanvraag- en registratiekosten. Als het gecertificeerde bedrijf het logo ook wil gebruiken voor producten/diensten die onder een andere handelsnaam of merk op de markt worden gebracht, betaalt het bedrijf € 150 (excl. BTW) per product/dienst extra. Tevens betaalt het bedrijf een jaarlijkse bijdrage van € 270 – € 6.000 (excl. BTW) afhankelijk van de omzet van de betreffende producten/diensten.

Klik hier voor het kostenoverzicht.

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja
14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja
15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren Bekijk de vereisten per product.
17. Sociale criteria Neen
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Neen
20. Criteria over kwaliteit eindproduct Ja: tenminste dezelfde kwaliteit als vergelijkbare producten zonder het Blaue Engel keurmerk
21. Criteria over gezondheid consument Ja: maar geen gezondheidscriteria in de certificeringschema’s voor de productcategorieën (producten van) papier en karton
22. Criteria over communicatie met klant Ja. Criteria voor gebruik van het logo van het Blaue Engel keurmerk
23. Staan criteria op website keurmerk Ja. Bekijk de vereisten per product.
 

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Ja. Alleen die biociden mogen bij de productie van papier worden gebruikt, die worden vermeld op de lijst van de Europese richtlijn 2032/20037. Ook de biociden die zijn goedgekeurd volgens de German Biocidal Products Act mogen worden ingezet (36e aanbeveling van het Bundesinstitut für Risikobewertung). De aanvrager van het keurmerk moet de hoeveelheden en soorten actieve componenten in biociden aangeven per kilo gebruikte (droge) vezel.
25. Criteria chloor? Ja. Der blauer Engel sluit het gebruik van chloor en gehalogeneerde bleekmiddelen (zoals chloordioxide) geheel uit bij de behandeling van gerecycled papier. Voor Blaue Engel is alleen ongebleekt of TCF papier acceptabel. De bepalingen zijn vastgelegd in RAL-UZ 72 voor Printing and Publication Papers en RAL –UZ 14 voor kopieerpapier. In een rapport moeten de gebruikte bleekmiddelen worden gemeld.
26. Criteria Formaldehyde Neen
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Ja. Bij de toepassing van (Azo) kleurstoffen kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Wanneer dat het geval is mogen de kleurstoffen niet worden gebruikt in het papier. In de richtlijnen RAL-UZ 72 en RAL-UZ 14 worden de eisen en verboden stoffen nader uitgewerkt. Blaue Engel controleert het voldoen aan de eisen met verklaringen van leveranciers en technische dossiers.
28. Criteria optische witmakers Ja. Het gebruik van optische witmakers is in beginsel niet toegestaan. Blaue Engel maakt een aantal uitzonderingen. De bepalingen zijn vastgelegd in RAL-UZ 72 voor Printing and Publication Papers en RAL –UZ 14 voor kopieerpapier. In een rapport moeten de gebruikte bleekmiddelen worden gemeld.
29. Criteria vul- en coatingstoffen Ja. Der blauer Engel verbiedt de toepassing van specifieke coatingstoffen via een gevarenclassificatie. Zie hiervoor de voorschriften RAL-UZ 72 en RAL-UZ 14. Blaue Engel eist daarmee dat er geen alkylfenolethoxylaten of andere alkylfenolderivaten zijn gebruikt in de coatingstoffen. Controle vindt plaats door middel van verklaringen van leveranciers. Blaue Engel stelt geen eisen aan het gebruik van vulstoffen.
30. Criteria zware metalen Ja. Pigmenten en kleurstoffen die cadmium, kwik, lood en chroom bevatten mogen niet mogen worden gebruikt. Controle vindt plaats door middel van een verklaring van de leverancier, voorzien van een technisch dossier.

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Ja
32. Criteria emissies lucht en water Ja
33. Criteria energiegebruik Ja
34. Criteria restmonomeren? Ja
 
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren? Neen

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Ja. Der blauer Engel geeft een lijst van toegestane stoffen voor het maken van gerecycled papier. Kwantiteit en concentratie worden expliciet omschreven. De eisen worden gecontroleerd op basis van verklaringen en technische dossiers. De te hanteren testmethoden zijn voorgeschreven.
37. Criteria recycling Ja