Select Page

Welk keurmerk en waarom?

Milieukeurmerken helpen bij het maken van een duurzame keuze. Een goede garantie dat een keurmerk zich waarmaakt is een onafhankelijke controle bij de toekenning ervan aan producten. De op deze website behandelde keurmerken worden door onafhankelijke, externe (certificerende) instanties gecontroleerd. Daarnaast zijn er keurmerken die door bedrijven zelf worden uitgegeven. Deze worden doorgaans niet extern getoetst en gecontroleerd. Bij een vergelijking tussen papier- en kartonsoorten op basis van keurmerken moet zorgvuldig worden gekeken waarover het keurmerk een oordeel geeft. Anders kunnen scheve vergelijkingen ontstaan. Keurmerken voor papier en karton zijn onder te verdelen in drie categorieën:

Bosbeheer

Papier en karton hebben een hernieuwbare bron. Deze keurmerken richten zich op duurzaam en verantwoord bosbeheer. Zij geven de zekerheid dat de grondstof voor het papier en karton afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De Renewable wordt ook werkelijk hernieuwd. Voorbeelden zijn FSC en PEFC.

Product

Deze keurmerken richten zich naast grondstoffen op de productie (toegevoegde materialen, energiegebruik, emissies en transport) van eindproducten. Ook de fase na het gebruik komt aan de orde: is het product herbruikbaar en zo ja, onder welke voorwaarden? Voorbeelden zijn Cradle to Cradle, Europees Ecolabel, Nordic Swan en Der blaue Engel.

Proces

Deze keurmerken richten zich op de bedrijfsprocessen bij de productie. Denk aan milieumanagementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 14001 en EMAS.