Select Page

Recycled papier

Recycling is een belangrijke pijler van duurzaamheid. Door producten te recyclen worden natuurlijke grondstoffen bespaard en een berg afval voorkomen. Papier en karton worden na gebruik ingezameld voor hergebruik. In Nederland wordt 86% van het ingezamelde papier en karton gerecycled. Het nieuw in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat voor 85% uit oudpapier en -karton.

Recycled papier. Altijd de beste keuze?

Oudpapier en karton zijn grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

Niet vergeten mag worden dat een gerecyclede vezel ooit een verse vezel was. Daarnaast zijn voor sommige toepassingen, zoals glossy magazines en zuivelkartons, papier en karton gemaakt van verse vezels meer geschikt. Verse vezels zijn sterker. Om pulp van oudpapier geschikt te houden voor het maken van bijvoorbeeld nieuw papier worden ook wel verse vezels toegevoegd aan de pulp.